Akkoord artsen-ziekenfondsen op glad ijs, maar vraag naar ontbinding voor 1 maand bevroren (Persbericht RIZIV)

26.01.2017

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen of Medicomut wil het overleg nog maximale kans op succes gunnen.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft op de vergadering van 25 januari 2017, in aanwezigheid van de kabinetschef van de minister van sociale zaken, vastgesteld dat eenzijdige regeringsmaatregelen het akkoord van 22 december 2015 dat de regering had goedgekeurd, doorkruisen. Het gaat in het bijzonder over de maatregel om een gedeelte van de mogelijke indexmassa niet toe te kennen. Aangezien dit gebeurde zonder enig overleg, wensen verschillende partners (BVAS en het Kartel) de ontbinding van het akkoord in te roepen.

De NCAZ heeft eenparig beslist om ten aanzien van de termijnen voor de ontbinding van het akkoord een clock stop van één maand te voorzien. Tijdens deze maand blijven de bepalingen van het akkoord en ook de tarieven van kracht.

De NCAZ vraagt dat de regering in die periode een overleg opstart. Met dat doel werd een afsprakenkader voorgesteld dat moet uitmonden in een aantal vertrouwenwekkende maatregelen en afspraken:

  • over de principes van het akkoordensysteem en
  • over een aantal heikele thema's (krachtlijnen voor de herziening van de nomenclatuur, het evenwicht tussen tariefzekerheid en tariefvrijheid, het gebruik van klinische gegevens, de hervorming van het accrediteringssysteem, enz.).

 

De NCAZ heeft een nieuwe vergadering gepland op 24 februari 2017. De partijen hebben er zich toe verbonden om tot dan maximale discretie te bewaren teneinde het overleg een zo groot mogelijke kans op succes te gunnen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht