Binnenkort ook rouwverlof voor zelfstandigen

25.10.2021

Een bijdrage van Liantis, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat en meer.

Er komt een uitbreiding van het recht op rouwverlof. Niet enkel werknemers hebben door de uitbreiding van de wet recht op meer dagen rouwverlof. Voor het eerst zullen ook zelfstandigen dit recht toegekend krijgen.

Wat?

Zelfstandigen hebben recht op 10 dagen betaald verlof als ze tijdelijk hun beroepsactiviteit volledig onderbreken door het overlijden van een kind of partner.

Het rouwverlof komt er voor zelfstandige ondernemers van wie de echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of een kind komt te overlijden. Het kan gaan om het natuurlijk kind, adoptiekind of pleegkind van de zelfstandige of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Voor welke zelfstandigen?

Het rouwverlof zal kunnen aangevraagd worden door zelfstandigen die gedurende zowel de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden als het kwartaal van overlijden van de naaste, de volgende bijdragen zijn verschuldigd:

  • Bijdragen in hoofdberoep (inclusief primostarters)
  • Bijdragen als meewerkende echtgenoot (maxi-statuut)
  • Bijdragen in bijberoep, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Let op: zelfstandigen in bijberoep kunnen de uitkeringen rouwverlof enkel aanvragen als ze geen aanspraak kunnen maken op een gelijkaardige uitkering als loontrekkende/ambtenaar.
  • Bijdragen als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (‘artikel 37’), als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Bijdragen als 65-plusser zonder pensioen, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep

 

De zelfstandige moet bovendien in orde zijn met de sociale bijdragen van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden van de naaste.

Wanneer aanvragen en opnemen?

Zelfstandigen kunnen het rouwverlof aaneensluitend of gespreid (per volledige dag) opnemen vanaf de dag van het overlijden tot het einde van het vierde kwartaal na het overlijden. Dat is meteen ook de uiterste termijn om de aanvraag in te dienen.

Nog niet in voege

Momenteel kan het rouwverlof nog niet aangevraagd worden doordat de wetgeving nog niet in voege is. De modaliteiten zijn dus nog niet gekend. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen de sociale verzekeringsfondsen informatie kunnen verschaffen over de praktische regeling en de uitwerking van het rouwverlof voor zelfstandigen.

Uitbreiding rouwverlof voor werknemers

Voor werkgevers is er ten slotte ook nog belangrijk nieuws. Een werknemer die zijn partner of kind verliest had slechts recht op drie dagen klein verlet. Daar komt nu ook verandering in: een werknemer heeft voortaan recht op tien dagen rouwverlof. Als werkgever betaal je het gewone loon voor die dagen.
Meer informatie vind je hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht