• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Btw: toleranties in afwachting van omzendbrief

14.12.2021

De federale overheid heeft in juli 2021 een wet aangenomen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie rond het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging.

Om deze wet te verduidelijken stelt de FOD Financiën een omzendbrief samen voor alle zorgverstrekkers zodat zij zich in orde kunnen stellen met de bepalingen rond de btw-vrijstelling. Het algemene uitgangspunt blijft om alle handelingen met een therapeutisch doel die een arts uitvoert, vrij te stellen van btw, maar deze therapeutische doelen moeten worden verduidelijkt. Deze omzendbrief zou volgende week rond moeten zijn.

Omdat de wetgeving wel al in voege treedt op 1 januari 2022 en de tijd om de nodige aanpassingen te doen te kort is, heeft de FOD Financiën enkele toleranties gepubliceerd.

De huidige btw-regeling blijft van toepassing op:

 • ingrepen of behandelingen verricht door artsen en ziekenhuizen die vóór 1 januari 2022 zijn vastgelegd en effectief worden uitgevoerd of afgerond vóór 1 juli 2022
 • de dienstprestaties (bv. expertises) die reeds zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2022 maar waarvoor er zich een oorzaak van opeisbaarheid voordoet na die datum. 

 

De identificatie als btw-plichtige kan met 1 maand worden uitgesteld en de btw-aangiftes kunnen met 1 kwartaal worden uitgesteld.

Meer informatie over deze toleranties kan u hieronder raadplegen.

Meer informatie hierover volgt bij de hopelijk spoedige publicatie van deze omzendbrief.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht