Budget 2016 voor huisartsenwachtdienst : overleg van start

18.11.2015

De constructieve en herhaalde boodschappen van het gemeenschappelijk front van artsensyndicaten en huisartsenorganisaties hebben klaarblijkelijk vruchten afgeworpen en werden gehoord door het beleid.

Een overlegvergadering vond plaats op maandagavond, 16 november 2015, op uitnodiging van de heer Jo De Cock, Administrateur-generaal van het RIZIV, met het doel een grond van overeenstemming te vinden voor de ontwikkeling van toekomstige HWP en de verbetering van de bestaande, en de daaraan verbonden budgettaire implicaties.

Naast de vermelde organisaties waren vertegenwoordigers van het Kabinet van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en van de ziekenfondsen op de vergadering uitgenodigd, die op constructieve wijze is verlopen. Onze gesprekspartners hebben onmiskenbaar het belang erkend van de dialoog met de basis.

Twee voorwaarden worden door het RIZIV en het Kabinet gekoppeld aan de toekomstige ontwikkeling van huisartsenwachtposten :

  1. Een standaardisering van de kosten, een proces dat reeds door de Werkgroep wachtdiensten van de NCGZ werd aangevat naar aanleiding van de akkoorden voor de bestaande wachtposten, en waarvan de details zullen worden meegedeeld tegen het einde van het jaar 2015 ;
  2. Samenwerkingsakkoorden met de urgentiediensten van de ziekenhuizen, waarvan in het veld trouwens reeds voorbeelden bestaan.

 

De hoogdringendheid van de ontwikkeling van een uniek oproepnummer 1733 werd eveneens uitvoerig besproken tijdens de vergadering : gevolg gevend aan een werknota opgesteld door Dr Guy Delrée, voorzitter FAG, en die werd goedgekeurd door de verschillende organisaties, hebben de beleidsmensen zich geëngageerd om het dossier ter harte te nemen, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken.

De verenigde organisaties hebben het gevoel dat het dossier HWP een nieuwe positieve dynamiek te beurt valt. Een kalender wordt opgesteld om oplossingen te vinden waarmee door alle betrokken partijen kan worden ingestemd.

AADM: Dr. Peter Hoffman ABSyM-BVAS: Dr. Jacques De Toeuf
ASGB en Kartel: Dr. Reinier Hueting FAG: Dr. Guy Delrée
Domus Medica: Dr. Maaike Van Overloop GBO en MoDeS: Dr. Anne Gillet-Verhaegen
Wachtposten Vlaanderen: Dr. Stefan Teughels  

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht