BVAS: Belgen mogen niet weten of ze besmet zijn met het coronavirus

26.05.2020

Alleen patiënten die beantwoorden aan de criteria die binnen de testrichtlijnen van Sciensano vallen, komen in aanmerking voor een PCR-test of antigeenserologie.

BVAS heeft akte genomen van het Koninklijk Besluit nr. 20 van 13 mei 2020 voor de continuïteit van de zorg tijdens de COVID19-pandemie. In hoofdstuk 6 lezen we dat alleen patiënten die beantwoorden aan de criteria die binnen de testrichtlijnen van Sciensano vallen, in aanmerking komen voor een PCR-test of antigeenserologie.

Meestal kan een patiënt die een serologische of biologische status wil weten (bijvoorbeeld een allergie voor een product) maar niet voldoet aan de criteria voor terugbetaling, deze test laten uitvoeren. Hij moet er dan wel zelf voor betalen.

Met dit KB verbiedt de overheid de test uit te voeren als de patiënt niet aan de criteria voldoet. Dit betekent dat een werkgever (zoals bv. de MIVB) die zijn personeel wil testen of een burger die om welke reden dan ook zijn statuut wil kennen, dit niet zal mogen doen.

Voor de burger blijven er dan twee mogelijkheden over:

  • liegen tegen zijn arts om aan de criteria te voldoen;
  • zich laten screenen in buurlanden waar het wel kan, zoals Duitsland of Luxemburg.

 
De reden voor dit verbod is het risico op een tekort. Dit risico mag dan al zeer reëel zijn voor PCR-testen, voor de serologie daarentegen is het onbestaande.

Het besluit om serologische testen te verbieden is dus niet ingegeven door een tekort, het is een louter politieke beslissing van minister De Block.

BVAS vraagt dat de overheid toestaat dat serologische testen beschikbaar worden voor het grote publiek of deze testen nu worden vergoed voor personen die binnen de terugbetalingscriteria vallen, dan wel of ze worden uitgevoerd op kosten van de aanvrager als die niet aan de criteria voldoet.

Zolang er geen tekort dreigt, hebben de Belgen het recht om te weten of ze besmet zijn met het coronavirus.
 
Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht