BVAS dringt aan op wijziging van de regels voor de terugbetaling van nomenclatuurcodes tijdens de wachtdienst

21.12.2021

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV heeft  een verificatie uitgevoerd bij huisartsen die als outliers bestempeld worden voor raadplegingen en bezoeken die 's avonds, 's nachts, tijdens een weekend of op een feestdag worden uitgevoerd. Velen van hen zijn outliers omdat zij vaak wachtdienst hebben, hetzij om economische redenen, hetzij, wat vaker voorkomt, omdat artsen in opleiding de wachtdienst opvolgen en aanrekenen met het RIZIV-nummer van hun praktijkopleider.

Toen de huisartsen die de brief van de DGEC ontvingen, de artsen-inspecteurs van het RIZIV contacteerden om hen dit uit te leggen, kregen ze als antwoord dat de avond-, nacht-, weekend- en feestdagcodes niet systematisch kunnen worden aangerekend door huisartsen die officiële wachtdienst hebben. Het maakt niet uit of het bezoek via 1733 wordt aangevraagd of dat de raadpleging in een wachtpost plaatsvindt.

De artsen-inspecteurs voerden aan dat alleen dringende en niet-uitstelbare zorg de terugbetaling van spoedcodes verantwoordt en dat in alle andere gevallen artsen die wachtdienst hebben een week-code moeten attesteren en een beroep moeten doen op de bijzondere eis om het niet-terugbetaalde supplement voor de dringende zorg aan de patiënt aan te rekenen.

Deze aanpak brengt een schokgolf teweeg binnen de beroepsgroep van huisartsen. Toch hebben de inspecteurs het bij het rechte eind, hun verklaringen zijn correct. Deze nomenclatuurregels zijn echter nooit toegepast op artsen die de officiële wachtdienst op verwijzing van 1733 of in een wachtpost vervullen.

Het is uiteraard moeilijk om het urgente karakter van een patiëntenvraag aan te tonen, zoals dat ook het geval is voor patiënten die een beroep doen op de wachtdienst van het ziekenhuis. Het is in feite de patiënt die beslist of iets dringend is en niet de arts die tijdens de wachtdiensturen beschikbaar is. Passende zorg gaat ook over de patiënten! Artsen die beschikbaar zijn voor wachtdiensten, moeten ook correct verloond worden voor de dienst die zij leveren.

BVAS heeft de Technisch Geneeskundige Raad herhaaldelijk verzocht om in het kader van de officiële wachtdiensten de terugbetaling van de avond-, nacht-, weekend- en feestdagencodes uitsluitend te laten afhangen van het tijdstip waarop de patiënt om verzorging vraagt en niet langer van de urgentiegraad. De ziekenfondsen en de DGEC hebben deze wijziging echter altijd geweigerd.

Onze vertegenwoordigers zullen dit verzoek tot wijziging van deze nomenclatuurregel opnieuw voorleggen aan de Technisch Geneeskundige Raad. Deze regel opnieuw naar de letter toepassen kan het voortbestaan van de wachtdiensten voor huisartsen in gevaar brengen.

Dr. Luc Herry
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht