BVAS-enquête over loon- en arbeidsvoorwaarden aso's: resultaten

10.11.2021

Op verzoek van de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen heeft BVAS de stagemeesters bevraagd over de nieuwe collectieve overeenkomst voor de artsen-specialisten in opleiding. Daaruit blijkt dat de perifere stagemeesters niet onverdeeld gelukkig zijn met de tijdsregistratie en de nieuwe regeling voor onder meer wachtdiensten en verlofdagen.

Op 19 mei 2021 sloot de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) een collectieve overeenkomst over de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in opleiding (ASO's). Deze collectieve overeenkomst (CO) heeft inmiddels bindende kracht gekregen (KB 19.05.2021, BS 28.07.2021).

Onze enquête peilde naar de bevindingen van de stagemeesters in de perifere ziekenhuizen met betrekking tot deze CO. Een overzicht van de resultaten:

  • Een grote meerderheid van stagemeesters (70,8%) is volledig op de hoogte van het bestaan van de nieuwe CO met minimale voorwaarden voor artsen-specialisten in opleiding. Amper 2,6% is slecht of helemaal niet op de hoogte van de CO. De nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden vonden ook al vlot hun weg naar de nieuwe contracten met de ASO’s.
  • Opvallend is het hoge percentage stagemeesters (70,5%) dat problemen ondervindt met de tijdsregistratie. Oorzaak is het ontbreken van een centraal registratiesysteem, een tool die nochtans door de overheid beloofd was. Daardoor is het moeilijk om uren bij te houden en rusttijden te respecteren. Er is ook onduidelijkheid over welke uren meegerekend moeten worden.
  • Bijna de helft van de stagemeesters (46,7%) rapporteert praktische problemen met de verloning. Meest voorkomende klacht gaat over de complexiteit van het nieuwe systeem. “Het is een verschrikkelijke puzzel om dit correct te berekenen,” meldde een deelnemer.
  • Met onze enquête gingen we vervolgens na of stagemeesters problemen ondervinden met de wachtdienst in de nieuwe CO. De antwoorden leveren een gemengd beeld op: 56% heeft geen problemen met de regeling voor de wachtdienst, tegenover 42% die wel knelpunten signaleert. Vaak gaat het dan om klachten over de recuperatie waar ASO’s recht op hebben. “Na een wachtdienst volgt 24 uur onbeschikbaarheid en dat kan als gevolg hebben dat de ASO’s te weinig acute pathologie zien”, luidt het.
  • Een gelijkaardig beeld bij de vraag of stagemeesters problemen ondervinden met de verlofdagen (inclusief wetenschappelijk verlof) in de nieuwe CO. Eén op de twee (50,5%) geeft aan van wel. Als je recuperatiedagen en verlofdagen samentelt, zijn de ASO’s heel regelmatig afwezig uit het ziekenhuis, wat een negatieve impact op de opleiding zal hebben, werd vaak gemeld. Er zijn dan ook opvallend veel stagemeesters die zich zorgen maken over de kwaliteit van de opleiding.

 
De enquête liep van 27 tot 29 oktober jl. Onze leden hadden dus maar enkele dagen om deel te nemen. In totaal namen 113 perifere stagemeesters deel. De respons van de stagemeesters in de universitaire ziekenhuizen bleek niet representatief te zijn. Valt hieruit af te leiden dat de problematiek hen minder interesseert?
  
Dr. Luc Herry,
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht