BVAS haalt slag thuis: raadpleging huisarts stijgt naar 30 euro op 1 januari 2023

14.12.2022

De medicomut bereikte maandagavond (12 december jl.) een akkoord over een lineaire indexering van de artsenhonoraria.

Een deel van de index wordt ook niet-lineair toegekend. Daardoor wordt het tarief voor een raadpleging bij de huisarts en bij bepaalde specialisten opgetrokken tot 30 euro vanaf 1 januari 2023. BVAS maakt zo haar belofte tegenover de huisartsen waar.

Vanaf 1 januari 2023 volgt er een zo lineair mogelijke indexering van de honoraria met 7,11%, waarvan 2% vorig jaar als voorafname werd toegepast. Het actuariaat van RIZIV heeft berekend hoe de index moest worden aangepast om elk specialisme een gelijke indexaanpassing te geven. Hierbij werd rekening gehouden met feit dat voor sommige specialisten, zoals klinisch biologen en radiologen, een indexmechanisme geldt dat via Koninklijk Besluit is opgelegd.

Daarnaast is er ook een akkoord om de laagste consultatiehonoraria, voor huisartsen en een hele reeks specialisten, in januari 2023 op te waarderen. Het tarief voor een raadpleging bij de huisarts stijgt van 27,25 euro in januari 2022 naar 30 euro op 1 januari 2023. Daarvoor is een bijkomende stijging met 0,81 eurocent nodig bovenop de 7,11% indexering.

Het gaat in totaal om een stijging met 10%, wat een herwaardering voor de huisartsen betekent. BVAS maakt op die manier haar belofte van 2020 waar om het tarief voor de huisartsenconsultatie op drie jaar tijd tot 30 euro te brengen.

Ook voor de artsen-specialisten die nu tegen een lager tarief dan 30 euro werken stijgt de raadpleging tot 30 euro vanaf 1 januari 2023. Parallel hiermee worden ook de consultaties van specialisten met een tarief hoger dan 30 euro opgewaardeerd.

De medicomut stemde absoluut niet in met het ontwerp-KB met betrekking tot de uitvoering van artikel 155, §3 van de ziekenhuiswet. De discussie draait rond de aanrekening van kosten door de ziekenhuisbeheerder op centraal geïnde artsenhonoraria. BVAS wijst erop dat in punt 3.4.8 van het akkoord artsen-ziekenfondsen staat dat de medicomut “erop aan dringt dat de regering in de loop van 2022 uitvoering geeft aan het artikel 155 §3”. Het louter voorleggen van een ontwerp-KB volstaat niet. De medicomut moet er bovendien ook mee akkoord gaan, wat op dit moment niet het geval is.

BVAS vraagt ook respect voor de in artikel 3.4.6 aangehaalde ‘co-governance’ tussen artsen en ziekenhuisbeheerders die tot stand moet komen voor de aanwending van het kostengedeelte van de honoraria. De discussie leverde interessante, vooral door BVAS aangereikte denksporen op. Ten laatste op 30 januari 2023 moet de discussie afgerond zijn.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht