BVAS haalt slag thuis: twee nomenclatuurnummers voor telefonisch advies COVID-19

16.03.2020

2 nieuwe nomenclatuurnummers in het kader van COVID-19

Op vraag van de BVAS, zette het Verzekeringscomité vanmorgen het licht op groen voor twee nieuwe nomenclatuurnummers die door alle artsen tijdens de coronacrisis via de derdebetalersregeling aangerekend mogen worden. Het nummer 101990 is bedoeld voor ‘advies met het oog op triage COVID-19’. Het nummer 101135 kunnen artsen gebruiken voor ‘advies met het oog op de continuïteit van zorg COVID-19’. Het tarief voor beide telefonische prestaties is 20 euro. De patiënt betaalt geen remgeld.

Een aangepast honorarium en een terugbetaling voor een teleconsultatie bestond tot vandaag nog niet in de nomenclatuur. Door de coronacrisis moest daar heel dringend een oplossing voor komen omdat de identificatie van COVID-19 patiënten volgens alle wetenschappelijke richtlijnen bij voorkeur plaatsvindt via een telefonische triage. De nieuwe regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 maart jl. – datum van de start van het noodplan – tot een datum die nader te bepalen is door de minister van Volksgezondheid.

Het codenummer 101990 mag elke arts aanrekenen voor ‘advies met het oog op triage van COVID-19’. Belangrijk: dit codenummer kan slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend. Met ‘advies met het oog op triage’ bedoelt men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus. De arts noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd.

Het codenummer 101135 mag eveneens door elke arts worden aangerekend voor ‘advies met het oog op de continuïteit van zorg voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van Covid-19’. Belangrijk is dat de arts het per patiënt slechts eenmaal mag aanrekenen per periode van 7 dagen. Dit nummer is van toepassing voor een telefonische follow-up van een patiënt die de arts volgens de adviezen in verband met de COVID-pandemie niet fysiek kan ontmoeten. Bijvoorbeeld: de opvolging van een diabetespatiënt, een reumapatiënt, een patiënt onder antistollingstherapie etc.

Tot slot melden we nog dat beide telefonische consultaties niet door dezelfde arts op dezelfde dag gecumuleerd mogen worden. Ook cumulatie met een gewone raadpleging of huisbezoek is onmogelijk.

Als BVAS wensen wij onze uitdrukkelijke steun en waardering uit te spreken voor alle artsen die in deze tijden van SARS-CoV-2 pandemie het beste van zichzelf geven.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht