• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

BVAS kiest opvolger voor Philippe Devos

16.09.2021
Dr. Philippe Devos

De raad van bestuur van BVAS sprak gisteren haar uitdrukkelijke dank en waardering uit voor het excellente leiderschap van aftredend voorzitter Philippe Devos, die zijn mandaat maandag neerlegde. Op 29 september wordt zijn opvolger aangeduid.

Alleen maar woorden van lof voor het werk dat dr. Philippe Devos de afgelopen twee jaar gepresteerd heeft. Maar tegelijk ook veel begrip voor zijn beslissing om zijn mandaat te beëindigen om zo meer tijd voor zijn gezin vrij te maken. Dat was de teneur bij alle bestuursleden, die ten volle beseffen dat dr. Devos sinds zijn aantreden in 2019 een uitzonderlijk parcours aflegde. In volle Covid-crisis gaf hij blijk van uitmuntend leiderschap, en dat niet alleen als voorzitter van BVAS maar als spreekbuis voor alle artsen.

Wie zijn opvolger wordt, zal blijken op een volgende raad van bestuur die plaatsvindt op 29 september aanstaande. Met het oog op de budgettaire onderhandelingen en de voorbereiding van een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, heeft BVAS snel een nieuwe voorzitter nodig. Vast staat dat een Franstalig bestuurslid het mandaat van Dr. Devos zal voortzetten tot aan de algemene vergadering in 2022. Eén kandidaat meldde zich al: ondergetekende, Dr. Luc Herry, ondervoorzitter van BVAS en co-voorzitter van de Waalse afdeling van BVAS: l’ABSyM Wallonie.

Het ontslag van Dr. Devos maakt nog eens duidelijk hoe moeilijk de combinatie van syndicalisme op vrijwillige basis met een privé- en beroepsleven is. BVAS heeft geen vrijgestelde artsen die zich volledig op hun syndicale werk kunnen concentreren. In tegenstelling tot andere artsensyndicaten staan onze mandatarissen volop in het actieve leven als arts. Het voordeel is dat ze zo meer voeling hebben met de artsen en hun dagelijkse beslommeringen, wat hun syndicalisme relevanter maakt. Het nadeel is dat hun inzet voor de beroepsverdediging vaak zwaar doorweegt op hun privé- en beroepsleven.

Daar komt nog bij dat het aantal vergaderingen in allerlei commissies en overlegorganen waar BVAS vertegenwoordigd is, de laatste tijd exponentieel is toegenomen. Maar de financiële middelen stegen niet in dezelfde mate. Het syndicalisme van BVAS zal sterker zijn naarmate meer artsen zich lid maken. Op die manier komen er middelen vrij voor bijkomend personeel om onze artsen bij hun syndicale werk te ondersteunen.

Dr. Luc Herry
Ondervoorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht