BVAS krijgt gehoor: artsen mogen reguliere zorg blijven aanbieden

30.10.2020

Op vrijdag 30 oktober jl. maakte het Overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen bekend in de strijd tegen COVID-19. BVAS is tevreden dat artsen binnen en buiten het ziekenhuis reguliere zorg aan hun patiënten kunnen blijven aanbieden. In tegenstelling tot de eerste lockdown eerder dit jaar mogen ze nu dus ook patiënten met niet-dringende zorgvragen op consultatie blijven ontvangen.

Toen in maart en april de eerste coronagolf volop woedde, kregen artsen, in het ziekenhuis maar ook daarbuiten, van de overheid de instructie om alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen uit te stellen. BVAS wees er herhaaldelijk op dat zo’n uitstel ernstige gezondheidsrisico’s inhield onder meer voor patiënten met een chronische aandoening.

Dat de regering dit keer niet zo drastisch ingrijpt, is verstandig en komt tegemoet aan de terechte bezorgdheid van BVAS. Binnen de ziekenhuizen mogen artsen-specialisten voorlopig reguliere consultaties houden voor zover de zorgorganisatie van COVID-19 patiënten het toelaat. Buiten de ziekenhuizen zijn er op dit ogenblik geen beperkingen noch voor de huisartsen noch voor de extramurale specialisten inzake consultaties, voor zover natuurlijk de hygiënische en beschermingsmaatregelen strikt worden gerespecteerd. Het is van levensbelang voor de patiënten dat artsen de deuren van hun praktijk mogen openhouden.

In tegenstelling tot andere artsenorganisaties die tijdens de eerste lockdown huisartsen vroegen om geen huisbezoeken meer te doen en consultaties tot een strikt minimum te beperken, heeft BVAS steeds de belangen van de patiënt vooropgesteld, met het volste respect voor de sanitaire veiligheid van de bevolking en met het oog op het terugdringen van de pandemie. Om dat te realiseren organiseerde de Brusselse afdeling van BVAS zelfs de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht