BVAS maakt bezwaar tegen enquête Zorgnet-Icuro die peilt naar inkomen ziekenhuisdiensten

27.09.2022

In opdracht van Zorgnet-Icuro ondervraagt Möbius de Vlaamse ziekenhuizen over de omvang van de centraal geïnde honoraria en de afdrachten. Omdat de enquête ook peilt naar de netto inkomsten van de medische diensten bestaat het gevaar dat persoonsgegevens van de artsen worden prijsgegeven. BVAS roept de medische raden op om niet deel te nemen aan de enquête.

BVAS heeft de medische raden van de Nederlandstalige ziekenhuizen per brief (zie onderstaande bijlage) aangemaand niet in te gaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de enquête. Officieel heet het dat Zorgnet-Icuro peilt naar de inhoud van de financiële regeling, de omvang van de centraal geïnde honoraria en van de afhoudingen op de honoraria. In de realiteit worden ook vragen gesteld over het netto-inkomen en het nettoresultaat van de ziekenhuisdiensten.

Het risico is niet denkbeeldig dat deze enquête persoonsgegevens zoals het inkomen en de identiteit van individuele artsen zal onthullen, wat een inbreuk op de GDPR-wetgeving is. Zorgnet-Icuro is overigens niet aan zijn proefstuk toe. Toen de organisatie in 2009 een gelijkaardige bevraging startte, diende BVAS klacht in bij de toenmalige privacycommissie. Hoewel de commissie niet tot een eenduidige uitspraak kwam, werd de enquête door de ziekenhuizen geboycot.

De vraag is wat voor nut dit privé-initiatief van Zorgnet-Icuro heeft. Alle cijfers over honoraria en afhoudingen staan te lezen in de jaarlijkse MAHA-rapporten van Belfius. Zorgnet-Icuro verzuimt ook om uitleg te geven over de rechten en plichten van alle partijen. BVAS maakt zich zorgen over de gegevensstroom tussen Möbius en de ziekenhuizen, tussen Möbius en Zorgnet-Icuro en tussen Zorgnet-Icuro en de ziekenhuizen.

Dat Möbius deze privé-opdracht van een ziekenhuiskoepel combineert met een opdracht in het raam van de nomenclatuurhervorming van minister Vandenbroucke is bedenkelijk en wekt de indruk van partijdigheid.

 


U kan de brief aan de voorzitters van de medische raden hieronder raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht