BVAS onthoudt zich bij stemming over het budget voor 2022

05.10.2021

Het Verzekeringscomité heeft maandag 4 oktober jl. het begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg in 2022 goedgekeurd. BVAS onthield zich bij de stemming. 

Het voorgestelde budget is ontoereikend als compensatie voor de enorme inzet van de artsen in de strijd tegen corona en de daling van hun inkomen ten gevolge van corona.

In de bemerkingen (zie onderstaande bijlage) op de begrotingsnota die BVAS aan het Verzekeringscomité van het RIZIV voorlegde, staat het klaar en duidelijk omschreven: “Artsen worden in deze nota nog steeds stiefmoederlijk behandeld”. De artsen hadden een eerlijke vergoeding verwacht voor hun voortreffelijke werk en hun ongebreidelde inzet tijdens de pandemie. Maar in de begrotingsnota is van deze compensatie weinig terug te vinden.

Het Verzekeringscomité herneemt de groeinorm van 2,5% maar een groot deel van het budget dat daardoor vrijkomt, gaat naar maatregelen om de kosten voor de patiënten te verminderen. Daar is op zich niets mis mee, maar voor de artsen blijft er te weinig over om de waarde van hun prestaties te verhogen. Er rest bovendien ook geen onderhandelingsmarge in de nationale commissie artsen -ziekenfondsen.

De keuze van de BVAS-delegatie om zich te onthouden en geen tegenstem uit te brengen is een geste waarmee BVAS aangeeft dat de deur blijft openstaan voor verder overleg.

Dr. Luc Herry
Voorzitter BVAS


Tevens vindt u hieronder de desbetrefffende nota van het Verzekeringscomité (CGV 2021/297) met bijlage zoals het is goedgekeurd op 04.10.2021. Deze cijfers zijn weliswaar nog niet definitief, aangezien de Algemene Raad de begroting van 2022 nog moet goedkeuren.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht