BVAS stemde tegen vergoeding voor apothekers die vaccineren

20.07.2022

Apothekers die een Covid19-vaccin bereiden en toedienen, kunnen rekenen op een vergoeding van 18,72 euro. Dat staat in een ontwerp-KB van minister Vandenbroucke waarover het Verzekeringscomité zich deze week buigt. De vier afgevaardigden van BVAS brachten een negatieve stem uit.

De leden van het Verzekeringscomité werden schriftelijk bevraagd over het ontwerp van Koninklijk Besluit “tot vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van Covid-vaccins”. De stemming loopt nog tot maandag 25 juli. Volgens minister Vandenbroucke past het ontwerp-KB in zijn strategie om in de volgende fases van de vaccinatiecampagne ook huisartsen, apothekers en verpleegkundigen in te schakelen.

De procedure is als volgt: de Vlaamse, Brusselse of Waalse Gemeenschap leveren de vaccins aan de apothekers die ze ofwel bereiden en zelf toedienen, ofwel klaarmaken voor een verpleegkundige of arts die ze komen ophalen en vervolgens injecteren. Voor de bereiding, en desgevallend ook de aflevering, mag de apotheker 3,22 euro aanrekenen. Zet hij of zij het vaccin ook zelf bij de patiënt, dan komt daar 15,5 euro bij.

Ook verpleegkundigen en artsen hebben recht op 15,5 euro als ze een Covid-vaccin injecteren, maar ze moeten het wel zelf ophalen in de apotheek. Artsen mogen dit honorarium alleen cumuleren met een raadpleging of huisbezoek als die om een andere reden dan de vaccinatie werd gepland.

De reden waarom BVAS tegen het ontwerp-KB stemde ligt voor de hand. In mei besliste het bestuursorgaan van BVAS om bij het Grondwettelijk Hof een verzoek in te dienen tot nietigverklaring van de wet van 28 februari 2022 die apothekers toelaat om in hun apotheek te vaccineren tegen Covid19. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een ontwerp-KB dat de vergoeding voor vaccinerende apothekers regelt eveneens op het verzet van BVAS stuit.

De wet van februari schendt onder meer artikel 23 van de grondwet dat alle Belgen het recht op bescherming van hun gezondheid garandeert. Als de vaccinatie wordt uitgevoerd door een daarvoor niet gekwalificeerde zorgverstrekker zoals een apotheker, kan dit recht in gevaar komen. Daar komt nog bij dat de wet van de apotheker een ‘zelfvoorschrijver’ maakt die er financiële belangen bij heeft om een vaccin voor te schrijven omdat hij dan ook de vaccinatie mag factureren. Om belangenvermenging te voorkomen is het essentieel dat een zorgverstrekker die twee taken niet mag combineren.

Maar er zijn nog andere redenen waarom het ontwerp-KB voor BVAS niet door de beugel kan. Vooraleer artsen hun patiënten tegen Covid kunnen vaccineren, moeten ze een omweg langs de apotheek maken. Artsen worden geacht het vaccin te bestellen en op te halen bij de apotheker en hem de identificatiegegevens van de patiënt te bezorgen. Er hoeft geen tekening bij dat deze omslachtige en onnodige procedure de artsen nog maar eens met bijkomende administratie zal opzadelen.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht