• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

BVAS verhinderde dat apothekers in de toekomst ook andere vaccins mogen toedienen

23.02.2022

Alsof de machtiging van apothekers om het vaccin tegen Covid-19 voor te schrijven en toe te dienen nog niet erg genoeg was, zette het oorspronkelijke wetsontwerp van minister Vandenbroucke de deur open voor een uitbreiding naar andere vaccins. Dankzij de oppositie van BVAS is daar in de definitieve versie van het wetsontwerp geen spoor meer van terug te vinden.

Een enquête van het vakblad Farma-Sfeer leert dat 59% van de apothekers wil vaccineren tegen Covid-19. BVAS wenst niet zozeer te reageren op dit resultaat, dat na het jarenlange lobbywerk van de apothekersbonden niet echt verrassend te noemen valt. Belangrijker is dat BVAS erin slaagde om de aanvankelijk voorziene uitbreiding naar andere vaccins een halt toe te roepen.

In het voorontwerp van wet dat in november 2021 circuleerde, was voorzien dat de machtiging die apothekers krijgen voor het voorschrijven en toedienen van het Covid-19 vaccin met een Koninklijk Besluit uitgebreid kon worden tot andere soorten vaccins. Dat die bepaling in het goedgekeurde wetsontwerp is weggevallen, is zonder meer de verdienste van BVAS, dat als enige artsensyndicaat consequent oppositie tegen het initiatief van Vandenbroucke is blijven voeren.

De enquête van Farma-Sfeer is wel een gelegenheid voor BVAS om nog eens te wijzen op de zinloosheid en de risico’s van vaccinatie door apothekers. Zoals enkele apothekers in het vakblad overigens zelf aangeven, komt hierdoor de veiligheid van de patiënten in het gedrang en verzuurt het de relatie met de huisartsen. Apothekers laten vaccineren draagt in elk geval niet bij tot een oplossing voor de huisartsentekorten in bepaalde regio’s. Dat kan enkel door het beroep van huisarts te herwaarderen. Medische akten overhevelen naar andere zorgverstrekkers staat daar haaks op.

De redenering dat het inzetten van apothekers de vaccinatie tegen Covid-19 laagdrempeliger maakt, gaat ook al niet op. Beweren dat elke Belg een apotheker heeft, is nonsens. Velen nemen hun toevlucht tot parafarmacie of bestellen online. BVAS stelt zich ook de vraag hoe het zit met de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de apothekers als er iets fout loopt bij de vaccinatie.

Ten slotte nog deze bedenking: in het streven naar doelmatige zorg worden de artsen geresponsabiliseerd voor hun voorschrijfgedrag. Hoe dat te rijmen valt met het wetsontwerp van Vandenbroucke, dat van de apotheker een ‘zelfvoorschrijver’ maakt die er financiële belangen bij heeft om voor te schrijven, is onbegrijpelijk.

Dr. Luc Herry,
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht