BVAS verzet zich categoriek tegen systematisch substitutierecht voor apothekers

03.12.2019

De BVAS is zich bewust van de groeiende tekorten aan geneesmiddelen maar spreekt zich categoriek uit tegen het toekennen van systematisch substitutierecht aan de apotheker voor geneesmiddelen die ontbreken in zijn apotheek.

Substitutie kan een bron van verwarring zijn voor de patiënt. Een patiënt die een gesubstitueerd geneesmiddel niet herkent als onderdeel van zijn gebruikelijke behandeling, kan de behandeling onderbreken. Een patiënt die vaststelt dat het geneesmiddel dat door de apotheker wordt afgeleverd verschilt van het voorgeschreven geneesmiddel, kan afzien van het gebruik ervan. Evenzo kan een patiënt die niet begrijpt dat twee specialiteiten dezelfde molecule bevatten, ze beide tegelijk innemen. Het zijn drie valkuilen waarvan we meer dan eens getuige zijn geweest en die de patiënt in ernstig, zelfs levensbedreigend gevaar kunnen brengen.

We zijn ons bewust van het groeiende probleem van geneesmiddelen die niet langer beschikbaar zijn en we eisen hiervoor een strikte regulering. De onbeschikbaarheid moet worden aangetoond door een officieel document van de groothandel dat de apotheker een jaar dient te bewaren. Vooraleer hij tot substitutie overgaat, moet de apotheker de voorschrijvende arts informeren over de onbeschikbaarheid van een voorgeschreven geneesmiddel. Samen met de arts kiest de apotheker het geneesmiddel dat in de plaats van het ontbrekende product wordt afgeleverd.

Momenteel zijn apothekers burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk als ze substitutie uitvoeren zonder toestemming van de voorschrijvende arts. De apothekers pleiten nu voor een legalisatie van het substitutierecht waardoor ze kunnen ontsnappen aan de burgerlijke en strafrechtelijke procedures in geval van schade waarvan vermoed wordt dat substitutie de oorzaak is. De BVAS is sterk gekant tegen dit verzoek. De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts kan op geen enkele manier gelden als de apotheker een keuze maakt die niet overeenkomt met de inhoud van zijn voorschrift.

De apotheker moet de volledige burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit de aflevering van een ander geneesmiddel dan datgene dat de arts heeft voorgeschreven. De apotheker moet de patiënt een document overhandigen waarin hij attesteert volledig verantwoordelijk te zijn voor de vervanging. Dat document wordt door de patiënt aan zijn voorschrijvende arts bezorgd.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS
Dr. David Simon, lid van BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht