BVAS verzet zich ook tegen tweede poging van Zorgnet-Icuro om inkomen ziekenhuisdiensten te bevragen

28.11.2022

BVAS nam kennis van het nieuwe voorstel van Zorgnet-Icuro om bij de Vlaamse ziekenhuizen gegevens op te vragen over supplementen en honorariummassa’s. Samen met het Kartel tekent BVAS nogmaals verzet aan tegen dit geplande onderzoek.

Twee maanden geleden maakte BVAS bezwaar tegen een eerste poging van Zorgnet-Icuro om de Vlaamse ziekenhuizen te ondervragen over de omvang van de centraal geïnde honoraria en de afdrachten. De ziekenhuiskoepel deed daarvoor een beroep op Möbius, dat dit privé-initiatief zou combineren met een overheidsopdracht in het raam van de nomenclatuurhervorming. BVAS riep de medische raden op om niet deel te nemen aan de enquête.

Intussen heeft Zorgnet-Icuro een nieuw ontwerp van enquête klaar, dit keer zonder Möbius. In een gezamenlijke brief aan de ziekenhuiskoepel melden BVAS en het ASGB/Kartel dat ze nog steeds fundamentele bezwaren tegen het initiatief hebben. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is een moeilijke puzzel die aan de onderhandelingstafel gelegd moet worden, staat er in de brief: “Dit initiatief van Zorgnet-Icuro druist in tegen de geest om samen tot een akkoord te komen. Het betreft bovendien een initiatief bij uitsluitend Vlaamse ziekenhuizen, terwijl de oefening rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering een federale materie is.”

Indien Zorgnet-Icuro dit initiatief doorzet, zullen BVAS en het ASGB/Kartel de medische raden opnieuw oproepen om niet mee te werken. “In geval ziekenhuisdirecties toch willen ingaan op de vraag van Zorgnet-Icuro, kan dat niet zonder dat de medische raden voorafgaand inzage krijgen in de cijfers die de ziekenhuizen willen overmaken.”

Dr. Johan Blanckaert,
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht