BVAS voorstander van verplichte vaccinatie zorgpersoneel

13.07.2021

Nu Frankrijk het coronavaccin verplicht maakt voor zorgmedewerkers is ook in ons land het debat geopend. BVAS is gewonnen voor de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Een enquête van De Specialist en Medi-Sfeer wees overigens uit dat acht op de tien artsen deze mening is toegedaan.

Vaccinatie tegen Covid-19 is een deontologische en ethische verplichting voor artsen en zorgpersoneel. De persoonlijke vrijheid om zich al dan niet te laten inenten weegt niet op tegen de collectieve en deontologische verantwoordelijkheid van zorgverleners, die nu eenmaal zorg dragen voor de meest kwetsbaren.
 
Het aloude adagium ‘primum non nocere’, dat stelt dat men ten eerste de patiënt niet mag schaden - en dus het risico op besmetting met Covid-19 moet minimaliseren - geldt niet alleen voor artsen maar voor iedereen die patiënten verzorgt. BVAS is verheugd dat om en bij de 90% van de artsen al volledig gevaccineerd zijn. Artsen die nog twijfelen, willen we eraan herinneren dat ze altijd het risico voor hun patiënten moeten beperken.
 
BVAS begrijpt niet welke motivatie zorgverleners kunnen hebben om zich niet te laten vaccineren. Tegenstanders van een verplichting halen als argument het nu al nijpende tekort aan verpleegkundigen aan. Door het vaccin verplicht te maken, zetten we nog meer verpleegkundigen aan om uit het beroep te stappen, is de redenering. BVAS vertrouwt op het gezond verstand van de zorgverleners in kwestie, en kan deze redenering niet volgen.
 

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht