BVAS vraagt correcte en uniforme honorering van artsen in projecten geïntegreerde zorg

14.06.2019

Momenteel worden over heel het land proefprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronische patiënten voorbereid. Zolang er geen correcte en uniforme honorering voor de huisartsen is voorzien, maakt BVAS voorbehoud bij deze proefprojecten.

Het gaat om gevarieerde projecten die gericht zijn op een multidisciplinaire aanpak van diverse pathologieën. Van deze proefprojecten geïntegreerde zorg wordt verwacht dat ze leiden tot efficiëntiewinst door onder meer een daling van ziekenhuisopnames, een afname van geneesmiddelenverbruik, van het gebruik van spoeddiensten, en ook door een betere communicatie tussen zorgverleners.

Deze projecten vergen talrijke vergaderingen die tijdrovend zijn. Het probleem is dat elk project afzonderlijk medische honoraria vastlegt per prestatie en per uur. Met als gevolg dat identiek dezelfde prestatie verschillend gehonoreerd zal worden naargelang het project.

We stellen vast dat er in deze projecten voor de artsen vaak dumpingtarieven worden voorgesteld. Zo dreigt het gevaar van een uberisering van ons beroep.

Indien er voor deze proefprojecten geïntegreerde zorg geen nationaal geldende, correcte en uniforme tarieven worden vastgelegd, zal BVAS adviseren om de projecten te boycotten. Een uurtarief moet minimum 4 maal het honorarium van een raadpleging (26,27 euro voor een geaccrediteerd huisarts) bedragen, verplaatsingsonkosten niet meegerekend.

Efficiëntiewinsten realiseren op de kap van de artsen en hun honoraria is voor BVAS onaanvaardbaar.

Dr. Philippe DEVOS, Voorzitter
Dr. Dirk SCHEVENEELS, Ondervoorzitter
Dr. Luc HERRY, Ondervoorzitter

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht