• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

BVAS is wel degelijk representatief

21.10.2021

“Beroepsorganisaties zijn vandaag niet meer representatief”, liet Brieuc Van Damme onlangs optekenen in Medi-Sfeer. Van Damme zag in zijn korte carrière als directeur-generaal van het RIZIV naar eigen zeggen uitsluitend “mannelijke en blanke” syndicalisten de revue passeren. BVAS zet enkele kanttekeningen bij die uitspraak.

In Medi-Sfeer verscheen onlangs deze opmerkelijke analyse van Brieuc Van Damme: “Het artsenberoep is enorm vervrouwelijkt de voorbije decennia. Noem mij één syndicalist die vandaag nog actief is, in de hoogste organen van het RIZIV zetelt en die geen man of niet blank is.” Volgens Van Damme, de recent aangestelde directeur-generaal van het RIZIV die begin 2022 zijn functie al weer neerlegt, is dat geen gezonde situatie.

BVAS betwist niet dat vrouwelijke en jonge artsen minder staan te trappelen om een mandaat als toponderhandelaar op te nemen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat BVAS, door een ontoereikende overheidsfinanciering, niet beschikt over vrijgestelde artsen die zich volledig op hun syndicale werk kunnen concentreren. Onze mandatarissen staan volop in het actieve leven. Hun inzet voor de beroepsverdediging weegt vaak zwaar door op hun privé- en beroepsleven.

Het statuut van vrijwilliger is nu eenmaal niet bevorderlijk voor een vlotte doorstroming van jonge en vrouwelijke artsen naar onze bestuursorganen. Ook de wildgroei aan vergaderingen en een vergadercultuur in de overlegorganen die allesbehalve inclusief is, zijn daar niet vreemd aan. Vrouwen zijn daardoor overigens ook ondervertegenwoordigd aan de top van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

BVAS mag overigens steeds meer jonge en vrouwelijke artsen tot haar leden rekenen. Dat maakt ons uiteraard wel degelijk representatief, voor alle artsen. Sommigen van hen stoten overigens nu al door naar onze raden van bestuur en vertegenwoordigen ons op topniveau.

Niemand is gebaat bij gratuite uitspraken als die van Van Damme. Wat wel zou helpen is een betere financiering van de artsensyndicaten door de overheid. Ook de exponentiële toename van vergaderingen terugdringen, zal bijdragen tot een betere work-life balans voor vrouwen én mannen.

Dr. Luc Herry
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht