BVAS wint verkiezingsdebatten op punten

06.06.2023

Aan de vooravond van de medische verkiezingen, die vandaag 6 juni van start gaan, kregen de lezers van De Specialist en Medi-Sfeer een unieke kans om de artsensyndicaten in actie te zien. Voor BVAS kruisten Johan Blanckaert en Jos Vanhoof de degens met vertegenwoordigers van AADM en het Kartel. Met hun ijzersterke dossierkennis wonnen onze twee toppers het debat op punten.

 
 
In het debat voor specialisten nam onze nationale voorzitter Johan Blanckaert het op tegen Hans Struyven (AADM) en Thomas Gevaert (Het Kartel).
AADM liet zich vertegenwoordigen door Hans Struyven, een ziekenhuisdirecteur die nota bene geen lid is en het programma van AADM niet onderschrijft. Dat is nooit eerder vertoond. AADM viel dan ook zwaar door de mand. Maar ook in vergelijking met de vertegenwoordiger van het Kartel viel de consistente en evenwichtige aanpak van Johan Blanckaert op. Het debat bracht vooral aan het licht wat BVAS wél en het Kartel niet doet voor de artsen.
We overlopen enkele vragen:
Waarom moeten artsen deelnemen aan de verkiezingen?
Johan Blanckaert: “Als je akkoord gaat dat de overheid uw vrij beroep bepaalt, dan moet je niet gaan stemmen. Alle andere redenen zijn goed om wel te gaan stemmen.”
Wat zijn de drie belangrijkste prioriteiten in uw kiesprogramma?
Johan Blanckaert“Eerste prioriteit is voor ons co-governance. We stonden aan de wieg van het co-governance-verhaal. Wij blijven hard trekken aan de kar van co-governance. Het Kartel is op de kar gesprongen en AADM, dat zich hier laat vertegenwoordigen door een ziekenhuisdirecteur, duwt in de andere richting.”
“Onze tweede prioriteit is de worklife-balance. In een recente enquête gaf 70% van de artsen aan dat een syndicaat hier werk van moet maken. Dat zullen we ook doen.”
“Onze derde prioriteit is de non-discriminatie tussen verschillende praktijkvormen: solopraktijken en groepspraktijken, extra- en intramurale artsen. Wij willen dezelfde rechten en plichten voor elke arts.”
Voor wie het nog niet begrepen had, werd tijdens het debat duidelijk dat het Kartel het niet opneemt voor de extramurale specialisten. Het Kartel claimde nog eens de co-governance als hun realisatie. Maar dat is gelogen, alleen BVAS mag de co-governance op haar conto schrijven.
Het samenbrengen van beroeps- en wetenschappelijke vereniging in één syndicaat, kan dat?
Johan Blanckaert: “Nee, als wetenschappelijke vereniging ben je afhankelijk van wie de studies betaalt en dat is vaak de overheid. Als syndicaat moet je onafhankelijk zijn ten opzichte van de overheid. Kan AADM de artsen onafhankelijk verdedigen? Neen. ”
Waarom moeten alleen echt actieve huisartsen en specialisten wachtdiensten doen en zowat 20.000 voor de conventie meetellende artsen niet?
Johan Blanckaert: “Het is het RIZIV dat de cijfers aanlevert. Op hun lijsten staan 59.000 artsen terwijl we weten dat er maar 39.000 actieve artsen zijn. Dat zijn 20.000 artsen die in het repertorium zitten zonder dat ze een medische activiteit hebben. In principe mogen die niet meegeteld worden. Wij hebben dat al dikwijls aangekaart omdat het de conventiecijfers vertekent. Die 20.000 worden automatisch als geconventioneerd meegeteld.”
Als artsensyndicaat moet je soms tegen de overheid durven ingaan. Wat moet er gebeuren voor jullie het akkoord artsen-ziekenfondsen opzeggen?
Johan Blanckaert: “Wij analyseren elke wettekst en elk uitvoeringsbesluit. We wegen af of de minister de rode lijn overschrijdt. Eind vorig jaar hebben we de procedure tot opzegging van het akkoord ingezet omdat in de wet diverse bepalingen de omschrijving van ereloonsupplementen niet correct was. Door die procedure op te starten hebben we minister Vandenbroucke opnieuw aan de tafel gebracht. Het resultaat is dat er nu een juiste omschrijving van ereloonsupplementen komt. BVAS wil trouwens af van de term supplement. Wij spreken voortaan over ‘vrije honoraria’.
In het debat voor huisartsen nam Jos Vanhoof (BVAS) het op tegen Arnout Van den Kieboom (Kartel) en Roel Van Giel (AADM).
Dat het Kartel een gewezen huisarts, die tegenwoordig in de IT-sector actief is, naar het debat stuurde, was een zwaktebod. Arnout Van den Kieboom sloot twee jaar geleden de deur van zijn huisartsenpraktijk. Vreemde keuze, blijkbaar slaagde het Kartel er niet in om een actieve huisarts met kennis van het terrein te vinden om het debat aan te gaan. Met zijn dossierkennis, authenticiteit en vlotte spreekstijl had Jos Vanhoof de bovenhand.
We overlopen enkele vragen:
Waarom moeten de artsen voor uw syndicaat stemmen?
Jos Vanhoof: “We hebben niet toevallig als verkiezingsslogan ‘Uw toekomst is onze prioriteit’ gekozen. Waarom? We staan op een heel belangrijk kantelmoment. De artsen moeten de keuze maken: willen we een vrije beroep blijven of schuiven we op naar meer staatsgeneeskunde zoals de overheid het wil? Dat is een heel essentiële keuze. De collega’s van AADM willen de huisartsgeneeskunde met veel goesting doen, wij doen het met veel passie! Als je het beleid wil sturen, dan moet je dat met passie voor je beroep doen. Vandaar een warme oproep aan alle collega’s om massaal te gaan stemmen. En stemmen voor BVAS natuurlijk, wij staan voor een maximale ondersteuning van het vrij beroep!”
Wat zijn de drie prioriteiten in uw kiesprogramma?
Johan Vanhoof: “Eén wij staan voor het vrije beroep. Twee, wij willen flankerende maatregelen om de huisarts zo veel mogelijk te ‘ontzorgen’ en administratieve overlast af te bouwen. We willen dat huisartsen hoofdzakelijk gefinancierd blijven door prestatiegebonden incentives. En heel belangrijk: we willen dit alles zonder afbreuk te doen aan ons takenpakket. Eén van onze kerntaken, naast onder meer vaccinaties, is het attesteren van ziekte. Kost dat moeite, kost dat tijd? Neen, we moeten overschakelen voor één uniform ziekte-attest. Wij willen die verantwoordelijkheid niet afgeven.“
Waarom moeten alleen echt actieve huisartsen en de wachtdiensten deelnemen en niet de duizenden artsen die niet actief zijn maar wel meetellen voor de conventiegraad?
Jos Vanhoof: Als de overheid regulerend wil zijn, dan moet ze zorgen voor correcte cijfers. Die duizenden niet-actieve artsen op de lijsten van het RIZIV, dilueren de conventiegraad en de participatie aan de medische verkiezingen. Als die duizenden artsen echt bestaan, nodig ze dan uit om aan de wachtdiensten deel te nemen.”
Hoe zien jullie de delegatie van taken naar andere zorgactoren?
Jos Vanhoof: “ Wij respecteren de deelexpertise van alle zorgactoren maar we zien de huisarts in een superviserende rol, als mandaathouder van het zorgvoorschrift. Dat willen we exclusief bij de arts houden.”
In de New Deal gaat het over de omschakeling van een prestatiesysteem naar een hoofdzakelijk forfaitair systeem. Worden daar ook de sociale voordelen van een bediendenstatuut aan gekoppeld?
Jos Vanhoof: "Vanaf het moment dat de overheid ons wil doen opschuiven naar een meer forfaitair model, dan moet ze ook consequent zijn. In het prestatiegebonden model is ons inkomen momenteel al voor 1/4e bepaald door forfaits. Voor een kwart van ons inkomen hebben we dus bij wijze van spreken een bediendenstatuut. Waarom dan geen 1/4e extra 13e maand, waarom dan geen 1/4e vervangingsinkomen bij ziekte, 1/4e pensioenopbouw, ouderschapsverlof enzovoort? De overheid moet consequent zijn, als men het zorglandschap wil reguleren, dan moet men de discussie opentrekken naar het sociaal statuut.”
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht