De IMC Volksgezondheid voorziet een COVID-19-herfstbooster vanaf september

06.07.2022

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om, op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden.

Als eerste zullen de risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en de 50-64 jarigen.

In het kader van de huidige 7e golf met opnieuw veel besmettingen en een hoge bezetting in de ziekenhuizen, benadrukt de IMC opnieuw het belang van de 1e booster. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbaren en hun omgeving. Zij kunnen deze zomer nog hun booster gaan halen. Verder blijven ook de andere gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker in drukke ruimtes, ventileren, handhygiëne …) sterk aanbevolen.

Booster blijft essentieel om ernstige COVID-19 te voorkomen

Momenteel bevinden we ons in een 7e golf, en dat is duidelijk merkbaar in de stijgende besmettings- en hospitalisatiecijfers. De gehospitaliseerden zijn vooral de meer kwetsbare personen: ouderen en mensen met comorbiditeiten en met verlaagde immuniteit, de zogenaamde immuungecompromitteerden (bv kanker- en transplantpatiënten). De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie wijzen dan ook opnieuw op het belang van de eerste booster voor deze groepen en bij uitbreiding voor alle volwassenen. Deze booster beschermt ongeveer voor 90% tegen ernstige COVID-19. Mensen die deze eerste booster nog hebben niet gehaald moeten wetenschappelijk als onbeschermd gezien worden. Iedereen is deze zomer nog welkom in de vaccinatiecentra om die eerste boosterprik te laten zetten.

De immunogecompromitteerden zijn reeds enige tijd geleden uitgenodigd om hun tweede booster te krijgen. Een groot aantal hiervan heeft de booster reeds ontvangen. De IMC roept alle patiënten die deze booster nog niet hebben gehaald op dit alsnog te doen in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico’s, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enzomeer in de ziekenhuizen kan het ziekenhuispersoneel ook reeds in juli en augustus een extra booster krijgen. Ook voor de eerstelijn en de woonzorgcentra wordt dit mogelijk gemaakt.

Vaccinatie met herfstbooster1 vanaf september

De actueel beschikbare vaccins beschermen nog goed tegen ernstige COVID-19 met een geschatte bescherming tegen hospitalisatie tussen 80 en 90%.

De bescherming neemt wel af in de loop van de tijd. Met het zicht op de winter heeft de IMC daarom beslist om, op basis van de adviezen van de HGR en de Task Force vaccinatie, vanaf september iedereen van 18 jaar en ouder de kans te geven zich een ’herfstbooster’ te laten toedienen. Prioriteit wordt gegeven aan de immuungecompromitteerden en de mensen van 65 jaar en ouder. Aan hen werd zeer recent reeds een 2e booster aangeboden, maar een extra booster wordt ten zeerste aanbevolen in de herfst, als er tussen de twee boosters een interval van minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden, wordt aangehouden. Voor diegenen die al een tweede booster hebben gekregen gaat het dus om een derde booster.

Vanaf september kan al het personeel van de hele zorgsector, waaronder de eerstelijn, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, … een herfstbooster krijgen. Daarna wordt de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. De mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden, volgens de modaliteiten van hun deelstaat.

Voor de kinderen en jongeren wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens. Een uitzondering hierop zijn de stagiairs in zorginstellingen, die mee in aanmerking komen voor een extra prik in hun stageplaats, en de kwetsbare -18 jarigen.

Verwacht wordt dat deze herfstcampagne 2 tot 3 maanden zal duren.

Plaats van vaccinatie

De vaccins zullen vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra. De bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Ook vaccinaties door de huisarts, de thuisverpleegkundige (op voorschrift van een arts) en de apotheker zullen mogelijk zijn, volgens de modaliteiten van de deelstaat.

Belang van andere maatregelen om de epidemie onder controle te houden

Zoals gezegd is de epidemie niet gedaan en circuleert het virus nog fors. De IMC brengt daarom ook de andere maatregelen in herinnering om de epidemie onder controle te houden:

  • Mensen met symptomen moeten zich nog steeds laten testen. In geval van twijfel kan de zelfevaluatietool hiervoor nog steeds gebruikt worden (mijngezondheid.be). Bij een positief resultaat moeten zij 7 dagen in isolatie gaan, nadien dragen zij best gedurende drie dagen een mondmasker.
  • Binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten moeten maximaal geventileerd worden. Bijeenkomsten buiten zijn veiliger en aangenamer in deze zomermaanden.
  • Voor kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen en/of van hogere leeftijd blijft een FFP-2-masker aangeraden op het openbaar vervoer en bij contact met grote aantallen mensen. Een mondmasker blijft verplicht in de zorgsector.

 

U kan het advies van de Taskforce Operationalisering van de Vaccinatiestrategie "COVID-19 vaccination Autumn / Winter season 2022 – 2023" d.d. 01.07.2022 hieronder raadplegen.

 


1: Uiterlijk begin september wordt de marktvergunning door het EMA van de vaccins van Pfizer en Moderna, aangepast aan de omikron-variant, verwacht. De vaccins zullen dan gespreid in de tijd worden geleverd. De eerste leveringen zullen worden gebruikt voor de prioritaire, meest kwetsbare groepen. Als de epidemiologische situatie echter verslechtert, en er in augustus signalen komen dat de goedkeuring door het EMA en/of de leveringen vertraging zullen oplopen, zal de vaccinatiecampagne in september worden opgestart met de originele mRNA-vaccins. Deze bieden immers nog steeds een goede bescherming tegen ernstige COVID-19, ook tegen de omikron-variant.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht