Dringendheidshonoraria: ook tijdens de wachtdienst?

22.02.2022

Op de RIZIV-website werd recent verduidelijkt welke honoraria artsen kunnen aanrekenen voor dringende raadplegingen en bezoeken. Toch zijn er nog vraagtekens in het kader van de wachtdienst. BVAS vraagt in een brief aan het RIZIV om klaarheid te scheppen.

Eén van de voorwaarden opgenomen in de nomenclatuur stelt dat de patiënt op de voorziene tijdstippen dringende zorg vergt die niet uitgesteld kan worden. De beoordeling van deze hoogdringendheid ligt bij de behandelend arts. Het is echter onmogelijk voor een arts om vooraf te bepalen of een patiënt die naar een huisartsenwachtpost komt nu echt een dringende medische nood heeft of om het uit gemakzucht is of om opportuniteitsredenen. Indien de huisarts tijdens de consultatie zou oordelen dat het geen dringende zorg betreft, kan er geen supplement worden gevraagd. Tijdens de officiële wachtdienst is men immers verplicht de conventietarieven toe te passen, zelfs al is de arts niet geconventioneerd.

Op de webpagina van het RIZIV staat te lezen dat “een hoog aantal dringendheidshonoraria kan te wijten zijn aan een belangrijke activiteit in het kader van een wachtpost”. Hierbij wordt evenwel niet gespecifieerd of men als wachtdoende arts steeds deze dringendheidshonoraria kan aanrekenen, aangezien de patiënt zijn zorg als dringend ervaart door naar de wachtpost te komen.

BVAS wenst dan ook duidelijkheid of het toegelaten is om op de huisartsenwachtpost tijdens de in de nomenclatuur vastgestelde weekend- en feestdagen en nachturen de hogervermelde codes met het wachtsupplement steeds aan te rekenen. Indien dit niet het geval is, heeft dit ongetwijfeld financiële consequenties voor de huisartsenwachtposten die deze supplementen immers niet als bijzondere eis aan de patiënt kunnen vragen.

Uiteraard houden we u verder op de hoogte.

U kan de volledige brief van BVAS hieronder raadplegen.

De desbetreffende webpagina van het RIZIV vindt u hier terug.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht