Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten

19.12.2019

Door de politieke instabiliteit is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen er één met een looptermijn van slechts één jaar. De BVAS is al bij al tevreden met het eindresultaat dat vannacht werd bekomen.

Het Nationaal Akkoord 2020 is op woensdag 29 januari 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
U heeft tot ten laatste 28 februari 2020 de tijd om u te deconventioneren.

 

“We hebben tot de finish onderhandeld. De meningsverschillen tussen de artsensyndicaten waren zo groot dat het tot drie uur in de ochtend heeft geduurd. Het resultaat is een pragmatisch compromis, dat zo billijk en rechtvaardig mogelijk is,” zegt voorzitter Dr. Philippe Devos.

De artsen krijgen in 2020 een budget van 8,59 miljard euro voor hun honoraria toegewezen. Voor het derde jaar op rij heeft de BVAS een verhoging van de raadplegingen, bezoeken, adviezen en toezichtshonoraria kunnen afdwingen. Ze worden vanaf 1 januari 2020 met 1,95% verhoogd. Bovenop die globale inspanning is er in het nieuwe akkoord speciale aandacht voor de pediaters. Hun raadplegingen worden geherwaardeerd met 4,7% bovenop de voorziene indexering.

Ook andere verstrekkingen krijgen dankzij het nieuwe akkoord een herwaardering. Voor fysische geneeskunde en revalidatie wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt. Er komt ook meer geld voor palliatieve zorg, voor het toezicht in het oncologisch dagziekenhuis, voor patiënten in MIC-centra (maternal intensive care) en voor de preoperatieve consultatie van de anesthesist.

BVAS-voorzitter Dr. Philippe Devos vestigt de aandacht op nog meer belangrijke verwezenlijkingen. “We hebben sterk aan de kar getrokken voor de ASO’s en HAIO’s. Als overgangsmaatregel wordt in 2020 hun sociaal statuut met 1.250 euro opgetrokken, goed voor een investering van 10,5 miljoen euro. In afwachting dat een aanpassing van de wet het mogelijk maakt, verdedigen wij als enige syndicaat een premie van 1.250 euro voor alle artsen in opleiding, in de plaats van financiering voor hun pensioen. Een premie is een herwaardering die ze direct in hun portemonnee voelen. We trachten dit in 2021 te realiseren.”

De BVAS heeft ook de automatische verlenging van het globaal medisch dossier (GMD) zonder contact met de patiënt ondersteund. Aangezien er geen bijkomend budget voorzien is om dit te financieren, heeft de medicomut op vraag van de BVAS aanvaard om met voorrang een deel van de indexmassa voor alle artsen hieraan te besteden.

Het budget voor de huisartsenwachtposten stijgt met 11 miljoen euro. Een belangrijke realisatie van de BVAS is dat huisartsen de vrijheid behouden om hun permanentie te organiseren via een wachtpost of via een wachtdienst die georganiseerd wordt door hun kring. Huisartsenkringen zullen wel moeten aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden om gebruik te kunnen maken van het centraal oproepnummer 1733, dat nog uitgerold moet worden.

Een werkgroep bestaande uit kringen en artsensyndicaten zal per regio de desbetreffende huisartsen uitnodigen voor overleg. Er komt ook financiering voor een proefproject weekwacht in wachtposten. Op vraag van de BVAS staat expliciet in het akkoord dat het voorziene budget van 3 miljoen euro uitsluitend naar de honoraria van artsen gaat en niet naar structuren of personeel.

Dr. Philippe Devos stipt ook de aandacht voor burn-out en de ondersteuning van collega’s in moeilijkheden aan, via een extra budget voor ‘Arts in nood’ en ‘doctors4doctors’. Hij is zeer tevreden dat het nieuwe akkoord de eerste stappen zet in de richting van de telegeneeskunde. “We lanceren officieel de telegeneeskunde in de dermatologie. Voor huisartsen wordt het ook mogelijk om via teleconferentie deel te nemen aan de MOC.”

De BVAS houdt eraan om Jo De Cock te bedanken voor zijn groot bemiddelingstalent en de administratie voor haar efficiënte analyses die het mogelijk hebben gemaakt dit akkoord af te ronden voor Kerstmis.

Dr. Philippe Devos: “Kijken we verder dan dit nieuwe akkoord, dan kunnen we nu al stellen dat 2020 voor de verdediging van een kwalitatieve geneeskunde een moeilijk jaar zal worden. Er is niet alleen de moeilijke regeringsvorming, er komt nog bij dat verscheidene actoren hun best doen om een klimaat van ‘doctor’s bashing’ te installeren, daarbij aansturend op een toenemende ambtenarisering van het artsenberoep. De toelagen voor de artsensyndicaten zullen bruusk en unilateraal worden teruggeschroefd. Meer dan ooit zijn de artsen van de BVAS, als vrijwilligers ten dienste van ons beroep, gemotiveerd om hun taak met fierheid te vervullen. We voelen ons gesteund door de meerderheid van de artsen van dit land en hopen dat die steun nog zal toenemen.”

Meer informatie:
Peter Backx, verantwoordelijke communicatie
0475 52 04 42
peter.backx@absym-bvas.be

 

Het volledig Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020 kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht