• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Extra vaccin voor kwetsbare personen: meer informatie

09.09.2021

Personen met verminderde immuniteit worden volgende week uitgenodigd voor een extra prik.

Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze patiënten een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere bescherming. In België is er daarom beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra dosis met deze vaccins. 

Over wie gaat het?
Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft patiënten:

 • met aangeboren afweerstoornissen
 • die chronische nierdialyse krijgen
 • met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis)
 • die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
 • stamcel - en orgaantransplant patiënten, ook vóór de ingreep
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

 

Hoe worden de lijsten van deze risicopatiënten opgemaakt?

Hiervoor worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt, net zoals voorheen, de privacy maximaal gerespecteerd.

(1) Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste drie jaar een diagnose van kanker kregen.

(2) De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen, op basis van een aantal indicatoren (bv. gebruik van bepaalde geneesmiddelen) bij hun leden.

(3) De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 8 september geleidelijk aan kunnen aanvullen en op elk moment patiënten aan de lijst kunnen toevoegen.

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer uitgenodigd. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening. Naar schatting zullen 350.000 à 400.000 mensen uiteindelijk op deze manier geselecteerd worden.

Hoe kan je nagaan of je in aanmerking komt voor de extra prik? 

In de week van 13 september zal je een uitnodiging voor vaccinatie via de post ontvangen. In afwachting kan je dan ook zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Vandaag al kan je via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds) algemene informatie verkrijgen. Ook je huisapotheker kan je algemene informatie geven over de selectie. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je wel zelf NIET toevoegen op de vaccinatielijst, dat kan enkel je huisarts.

We vragen je dus om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar je huisarts te bellen.
Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroep behoort, en dat de basisvaccinatie voldoende beschermt tegen het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19. 

Wat als je niet op de lijst staat en je denkt dat je toch een verhoogd risico loopt door een verminderde immuniteit?

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt door een verminderde immuniteit bent, en dat je toch niet wordt uitgenodigd of op de lijst van je verzekeringsinstelling/ziekenfonds voorkomt. De ziekenfondsen baseren zich namelijk enkel op medische informatie tot 31/3/2021. Als je pas nadien ziek, met vermindering van je immuniteit, bent geworden, zal je niet worden uitgenodigd. Ook als je bijvoorbeeld een aangeboren afweerstoornis hebt waarvoor een behandeling niet nodig is en waarvoor je nog nooit een huisarts hebt geraadpleegd, zal je niet automatisch worden uitgenodigd.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook wordt uitgenodigd voor vaccinatie.

Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt via een arts-specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.

Waar en wanneer wordt de extra prik toegediend?

Vanaf half september zullen de extra prikken vooral worden toegediend in de dan nog beschikbare vaccinatiecentra. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt. 

Uitzonderingen hierop zijn de:

 • Bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die niet in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door hun huisarts of de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum.
 • Alle chronische nierdialyse patiënten worden gevaccineerd in het dialysecentrum, onder de coördinatie van de behandelend arts/nefroloog.

 

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts nadat je de uitnodiging hebt ontvangen. Deze zal nagaan of je inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen. Indien dat zo is, zal je huisarts deze thuisvaccinatie uitvoeren. Lukt dit niet, dan kan de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum je thuis komen vaccineren.

Kan je je vaccin kiezen?

Je kan niet kiezen met welk vaccin je zal worden ingeënt. Alle risicopatiënten met verlaagde immuniteit zullen voor de extra dosis een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) toegediend krijgen. Het heeft dan ook geen zin om de huisarts een attest te vragen voor een ander type vaccin.

Zullen andere groepen ook een bijkomend vaccin krijgen?

Deze extra dosis maakt voor deze groep deel uit van de basisvaccinatie tegen Covid-19 (met 1 of 2 doses). Het is dus geen zogenaamde booster, die wordt beschouwd als een aanvulling op een basisvaccinatie. Voor de toediening van zulke booster aan andere groepen in een volgende fase van de vaccinatiecampagne is er op dit moment nog geen goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap. Tevens beraadt de Hoge Gezondheidsraad zich over een wetenschappelijk advies op basis waarvan het verdere beleid in ons land wordt bepaald. 

Bron: Regeringscommissariaat Corona 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht