Geef ‘helden van de zorg’ prioriteit bij vaccinatie

09.02.2021

ASGB/Kartel en BVAS dringen aan op vaccinatie zorgmedewerkers.

De artsensyndicaten ASGB/Kartel en BVAS willen dat de overheid en de bevoegde ministers vaart zetten achter de vaccinatie van de zorgmedewerkers in categorie 1a (met rechtstreekse patiëntencontacten), zoals meermaals uitdrukkelijk beloofd.

Talloze zorgmedewerkers werken zich al sinds maart 2020 uit de naad om de Covid-19- en andere patiënten zo goed mogelijk te behandelen, dit met een aanzienlijk risico om zelf besmet te worden. We hebben allen nog het gebrek aan beschermingsmateriaal uit de beginfase van deze pandemie nog vers in het geheugen. Het kan dus niet dat de ‘Helden van de Zorg’ voor een tweede maal in de steek worden gelaten. Op dit moment is nog een groot deel van de zorgmedewerkers niet gevaccineerd én is er een grote disproportionaliteit in vaccinatiegraad tussen de verschillende ziekenhuizen.

Daarom onze uitdrukkelijk eis:

  • Zorgmedewerkers in categorie 1a dienen allen gevaccineerd te zijn VOORALEER men kan opstarten met de vaccinatiecentra voor de algemene bevolking. 
  • De huidige strategie van één soort vaccin per ziekenhuis moet worden gehandhaafd.

 

Het is onaanvaardbaar dat de vaccinatiecentra voor de algemene bevolking reeds zouden opstarten terwijl er in de ziekenhuizen nog geen 20% van zorgmedewerkers in categorie 1a gevaccineerd is. Bovendien is het onaanvaardbaar dat ziekenhuizen voor blok worden gezet om verschillende vaccins te implementeren in hun vaccinatiebeleid.

We dringen aan dat deze vraag het gehoor krijgt dat het verdient, en dat de bevoegde ministers en hun administraties de bestaande vaccinatie-chaos in de ziekenhuizen rechttrekken.

‘De Helden van de Zorg’ willen hun vaccinatie zoals beloofd, prioritair zo snel als de vaccinleveringen aankomen, zodat ze hun zorgtaken veilig kunnen blijven uitoefenen, veilig voor zichzelf, hun naasten en de maatschappij.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS

Dr. Marc Moens, erevoorzitter BVAS

Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/Kartel

Dr. Thomas Gevaert, voorzitter specialistenvleugel ASGB/Kartel

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht