Geen voorschrift nodig voor griepvaccins vanaf 1 oktober

10.09.2021

Griepvaccinatiecampagne 2021-2022

Het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, heeft beslist om in het kader van de griepvaccinatiecampagne van 2021-2022 geen fasering op te leggen.

Als gevolg van de aanzienlijke vraag naar griepvaccins werd de vaccinatiecampagne van vorig jaar immers in fasen georganiseerd om de prioritaire groepen te beschermen. Dit bracht echter organisatorische problemen met zich mee en een laattijdige vaccinatie voor een deel van de bevolking. Na een gesprek hierover binnen de Task Force vaccinatie tegen griep heeft het FAGG beslist om dit jaar geen fasering te organiseren. Dit jaar zijn er voldoende griepvaccins voorzien. Elke patiënt kan zonder (artsen)voorschrift een griepvaccin afhalen bij de apotheek. De organisatie van de vaccinatiecampagne zal hierdoor normaal gezien vlotter verlopen. 

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons met de geleidelijke versoepeling van de preventiemaatregelen tegen COVID-19 deze winter verwachten aan een toenemend aantal griepgevallen. De Hoge Gezondheidsraad wijst ons nog steeds op het belang om mensen die risico lopen op complicaties en het gezondheidspersoneel te vaccineren.

U kan het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht