• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Groen licht voor de verlenging van de financiële tussenkomst voor beschermingsmateriaal

25.05.2021

Persbericht van de vicepremier, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke

Vrijdag 21 mei jl. werd op voorstel van minister Frank Vandenbroucke het ontwerp van KB dat de tijdelijke financiële tussenkomst verlengt van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen aan ambulante zorgverleners in het kader van de COVID-19 pandemie voor de periode september-november 2020 goedgekeurd door de ministerraad.

Vanaf het begin van de coronapandemie heeft de vorige regering, om de patiënten te beschermen, maatregelen genomen om de facturatie van supplementen voor beschermingsmateriaal aangerekend door zorgverleners (ongeacht of zij al dan niet geconventioneerd zijn) te verbieden. Daartegenover voorzag het zelfde koninklijk besluit in de mogelijkheid van een tussenkomst door de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor beschermingsmateriaal en -maatregelen.

Het gaat niet alleen om een tussenkomst voor het materiaal (individueel, zoals handschoenen, maskers, jassen, enz.), maar ook om de zwaardere investeringen (zoals luchtverversingsapparatuur) en beschermingsmaatregelen (met name de tijd die nodig is voor het aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen, de tijd die nodig is tussen twee patiënten, de tijd die nodig is voor het ontsmetten van het materiaal en de lokalen, enz.).

Voor de eerste periode mei – augustus werd de vergoeding reeds uitbetaald. De uitbetaling voor de tweede periode was voorzien, maar het goedkeuringsproces liep vertraging op in het kader van de administratieve en begrotingscontrole. “Beschermingsmateriaal is essentieel voor onze zorgverleners om hun job veilig te kunnen uitvoeren. Ik ben dus blij dat dit KB eindelijk door de ministerraad goedgekeurd werd”, aldus minister Vandenbroucke.

De krachtlijnen van de modaliteiten voor de tussenkomst van de ziekteverzekering zijn als volgt:

 • Er wordt voorzien in een tegemoetkoming van 2,5 euro per patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per maand.
 • Er wordt voorzien in een tegemoetkoming van 20 euro per patiëntencontact (met een limiet van 200 contacten per maand) voor beoefenaars van de tandheelkunde, artsen-specialisten in stomatologie of otolaryngologie. Dit verschil wordt gerechtvaardigd door het verhoogde riscio op besmetting met Covid vanwege o.a. de nabijheid van het gezicht van de patiënt zonder masker,
 • Voor bepaalde beroepen met een voor het publiek toegankelijke ruimte (apotheker, audicien, opticien, bandagisten, orthopedisten, medisch huizen, revalidatiecentrum) is voorzien in een forfaitair bedrag van 500 euro per maand. Diëtisten, ergotherapeuten, podologen en orthoptisten ontvangen een vast bedrag van 100 euro per maand.

Na advies van de Raad van State zal dit koninklijk besluit ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd en wordt de tegemoetkoming uiterlijk in de maand juni door het RIZIV uitbetaald.

 


Voor meer informatie:
France Dammel: 0494/50.88.98

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht