Herbekijk ons digitaal colloquium over ziekenhuisvoorschotten

07.10.2020

Het BVAS-colloquium over de twee miljard voorschot voor de ziekenhuizen kan u hier herbekijken.

Het digitaal colloquium ‘Twee miljard voorschot voor de ziekenhuizen: waar gaat het geld naartoe?" was een schot in de roos. Met de link onderaan kunt u het colloquium van 3 oktober jl. herbekijken.

Zowat 1.000 artsen schreven zich in om op zaterdag 3 oktober jl. het colloquium van de BVAS in samenwerking met De Specialist te volgen. Topexperten als Bert Winnen, kabinetschef van ex-minister De Block, Jo De Cock (RIZIV) en Pedro Facon (FOD Volksgezondheid) gaven present om toelichting te geven bij de 2 miljard voorschotten die de ziekenhuizen hebben ontvangen om de CoVID-19-crisis te overbruggen.

Het colloquium werd voor de BVAS in goede banen geleid door ondervoorzitter Dr. Bart Dehaes en erevoorzitter Dr. Marc Moens. Dr. Luc Haenen becommentarieerde namens de medische raden, Peter Fontaine vertolkte het standpunt van de ziekenhuisbeheerders en Dr. Jonas Brouwers vertegenwoordigde het VASO.

BVAS hoopt dat het colloquium een antwoord kon bieden op uw vragen over deze complexe aangelegenheid. We danken van harte alle deelnemers voor hun interesse.

Klik hier om het colloquium te herbekijken.

U kan de uiteenzettingen hieronder downloaden:

  1. Principes CoVID-19 financiële ondersteuning ziekenhuiswerking - Dhr. Bert Winnen
  2. Deel I: Honoraria CoVID-prestaties buiten nomenclatuur - Dhr. Jo De Cock
  3. Deel II: Voorwaarden gekoppeld aan de toekenning van de tegemoetkomingen - Dhr. Jo De Cock
  4. Deel III: Afrekening en timing - Dhr. Jo De Cock
  5. Financiële gevolgen van de CoVID-crisis op de ziekenhuizen - Dhr. Pedro Facon
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht