Honoraria dagziekenhuis: Aanpassing van de regels

23.06.2014

Sinds 1 januari 2013 dienen zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde ziekenhuisartsen zich strikt te houden aan de verbintenistarieven van het akkoord artsen –ziekenfondsen ten aanzien van patiënten opgenomen in twee- en meerpersoonskamers. Voor wat betreft patiënten in daghospitalisatie preciseert artikel 152 Ziekenhuiswet dat dezelfde regels van toepassing zijn voor de verstrekkingen omschreven door de Koning na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. Welke zijn deze verstrekkingen?

Sinds 1 januari 2013 dienen zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde ziekenhuisartsen op grond van artikel 152 van de Ziekenhuiswet zich strikt te houden aan de verbintenistarieven van het akkoord artsen –ziekenfondsen ten aanzien van patiënten opgenomen in twee- en meerpersoonskamers. Enkel voor de opname in een individuele kamer mogen ziekenhuisgeneesheren tarieven aanrekenen die afwijken van de verbintenistarieven. In dit laatste geval zijn er nog uitzonderingen:

  • verblijf in een eenpersoonskamer om medische redenen; geen vrije bedden meer in een twee- of meerpersoonskamer; intensieve zorgen of spoedgevallenzorg; opname kind met een begeleidende ouder),
  • afwijkingen (uitdrukkelijk akkoord van de begeleidende ouder)
  • en voorwaarden (maximumtarieven in algemene regeling, voorafgaandelijke informatie aan de patiënt).

 

Bovenstaande regels gelden voor klassieke hospitalisatie. Voor wat betreft patiënten in daghospitalisatie preciseert hetzelfde artikel 152 Ziekenhuiswet dat dezelfde regels van toepassing zijn voor de verstrekkingen omschreven door de Koning na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen.

Een KB ter uitvoering van artikel 152, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014, omschrijft deze verstrekkingen als volgt:

  • alle verstrekkingen die worden uitgevoerd in een functie "chirurgische daghospitalisatie" of een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie"
    • ten aanzien van de rechthebbenden met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
    • ten aanzien van de rechthebbenden met het statuut chronische aandoening;
  • alle verstrekkingen die werden uitgevoerd in het kader van oncologische zorg.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Voor andere patiënten opgenomen in dagziekenhuis in een twee- of meerpersoonskamer, kunnen de niet-geconventioneerde ziekenhuisartsen de honoraria nog steeds vrij bepalen (binnen het wettelijk en deontologisch kader).

We brengen in herinnering dat voor wat betreft de geconventioneerde artsen, de honorariatarieven van het RIZIV van toepassing zijn voor alle patiënten in dagziekenhuis, aangezien het akkoord artsen-ziekenfondsen, in punt 4.2.1. bepaalt dat: De NCGZ bevestigt het principe dat de geneesheren die dit akkoord onderschrijven op twee- en meerpersoonskamers in het dagziekenhuis geen bijkomende honoraria ten opzichte van de verbintenistarieven in rekening kunnen brengen.

Ref. : 10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 152, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, B.S. 28.05.2014, p. 41822

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht