Lezersbrief: reactie op het opiniestuk ‘Gezondheidszorg hervormen? Betrek experts én zorgsector erbij’ (DS 31-07-2020)

07.08.2020

In een opiniestuk pleiten acht experts voor een rationele aanpak van de staatshervorming in de gezondheidszorg. Maar de vragen die ze opwerpen, blijven onbeantwoord.

Behalve de jonge econoom Willem Sas, zijn de auteurs grijsaards, zoals ook ondergetekende, die decennialang mee het gezondheidszorgbeleid hebben beïnvloed. Elk vanuit zijn politieke of ideologische overtuiging. Het is een merkwaardige mix, niet alleen omdat er Vlaamse en Franstalige ondertekenaars zijn, maar ook omdat links, rechts en het centrum vertegenwoordigd zijn. Van een ex-SP-A-minister, Frank Vandenbroucke, tot een adviseur van tal van MR-ministers, Jean-Noël Godin, met in het midden Jean Hermesse, voorzitter van Cepess, de studiedienst van CDH, en secretaris-generaal van de CM.

Philippe Van Parijs, polyglot, econoom en filosoof, en civil servant Ri De Ridder rekenen we bij de ware Belgen. De ex-huisartsen Jan De Maeseneer en Paul de Munck catalogeren we bij de separatisten: hun inzichten over de organisatie van gezondheidszorg en in het bijzonder van de huisartsgeneeskunde ten noorden en ten zuiden van de taalgrens zijn diametraal verschillend.

Zes staatshervormingen hebben België doen uiteengroeien tot een “point of no return”. Op de zes pertinente vragen die de auteurs op de lezer afvuren geven ze geen antwoord. Ze verwachten een geschenk uit de hemel, het mooiste, van een federale regering, alsof de rampzalige economische en gezondheidscrisis door corona nog geschenken toelaat. We delen de hoop van de auteurs op een slagvaardige organisatie van de gezondheidszorg. De vraag is of dat geen fata morgana is. Tenzij de zevende staatshervorming een drastische terugkeer creëert naar ofwel een unitair gezondheidsbestel ofwel naar de volledige splitsing, gespreid over drie gewesten.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), paritair beheerd door Vlamingen en Franstaligen, door huisartsen en artsen-specialisten, wil constructief meewerken, onafhankelijk van de politieke beslissing. Maar een duidelijke beslissing moet eindelijk genomen worden. Nog eens 10.000 doden door een volgende pandemie of een opstoot van corona kan België zich niet veroorloven.

Dr. Marc Moens, erevoorzitter BVAS

 

U kan het artikel van De Standaard (DS 31/07/2020 - p. 26-27) raadplegen op standaard.be.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht