Lonen aso's ook geïndexeerd met 2%

11.10.2022

Op 10 oktober 2022 is een KB gepubliceerd dat een indexering op de lonen van de arts-specialist in opleiding toepast.

Het KB van 6 september 2022 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het addendum van 13 juni 2022 aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden afgesloten, is in het Belgisch Staatsblad d.d. 10.10.2022 gepubliceerd.

Dit KB houdt een voorafname op de index van 2023 in van 2% en treedt retroactief in voege vanaf 1 juni 2022. Alle ziekenhuizen zullen tussen 1 juni 2022 en 31 december 2022 volgende loonbarema’s respecteren:

De nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) heeft dit addendum bij de collectieve overeenkomst (CO) van 19 mei 2021 in juni goedgekeurd naar het voorbeeld van de voorafname op de index van 2023 betreffende de artsenhonoraria sinds 1 juni 2022.

Deze vergoeding is een tijdelijke maatregel en moet de periode tussen 1 juni 2022 en 31 december 2022 overbruggen. Vanaf 1 januari 2023 wordt opnieuw het `gewoonlijke' mechanisme inzake indexering toegepast.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht