Meer dan 500 huisartsen riskeerden GMD-honoraria te verliezen. BVAS reikt oplossing aan

23.02.2021

Meer dan 500 huisartsen die zich niet voor 31 december 2020 hebben ingeschreven in MyCarenet dreigden in 2021 geen recht te hebben op GMD-honoraria.

Ze krijgen uitstel tot uiterlijk 15 maart 2021. In een brief aan Jo De Cock had BVAS daar vorige week op aangedrongen. De medicomut schaarde zich gisteravond (22.02.2021) achter dit voorstel van BVAS.

Vanaf 1 januari 2021 moeten huisartsen MyCarenet gebruiken voor het beheer van hun GMD’s. De deadline om zich te registreren in MyCarenet verstreek op 31 december 2020. BVAS is van oordeel dat er in de communicatie te weinig nadruk is gelegd op de zware financiële gevolgen voor huisartsen die deze deadline overschrijden.

Huisartsen die zich niet tijdig in MyCarenet hebben geregistreerd, zouden immers geen recht hebben op de honoraria voor de GMD’s die ze hebben geopend tussen 1 januari 2021 en de dag van hun registratie.  Erger nog, de huisartsen in kwestie zouden in 2021 ook alle honoraria voor de verlenging van GMD’s mislopen. Het honorarium voor de verlenging van GMD’s zouden ze pas in 2022 krijgen.

In een brief aan Jo De Cock (zie onderaan), voorzitter van de medicomut, drong BVAS  eind vorige week aan op een oplossing voor deze onrechtvaardige situatie. De huisartsen in kwestie beheren in 2021 wel degelijk de GMD’s van hun patiënten. Een GMD beheren is nu eenmaal niet hetzelfde als het gebruik van MyCarenet om GMD-honoraria te beheren. Voor BVAS is het onaanvaardbaar dat deze artsen geen vergoeding zouden ontvangen voor de prestaties die ze leveren.

De teller van het aantal laattijdige registraties staat intussen op 505. En er zullen er nog volgen. Het gaat zowel om erg jonge huisartsen die eind 2020 hun carrière gestart zijn als om oudere huisartsen die in al het coronageweld vergaten hun aanvraag tijdig in te dienen. De vraag van BVAS om een oplossing uit te dokteren voor deze huisartsen, werd positief onthaald door de ziekenfondsen.

De afspraak is nu dat huisartsen tot 15 maart 2021 uitstel krijgen om zich in MyCarenet in te schrijven. De ziekenfondsen zullen een bijkomend uitbetalingsmoment inlassen. BVAS dankt de ziekenfondsen om deze gunstige oplossing voor de huisartsen mogelijk te maken.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

Dr. Marc Moens, Erevoorzitter BVAS

 


U kan de brief aan Dhr. Jo De Cock d.d. 19 februari 2021 hieronder raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht