Nieuwe lijst prioritaire zones loopt vertraging op (Persbericht VAS)

27.04.2017

De oproep voor de bepaling van de huisartsenarme zones, de zogenaamde prioritaire zones, zal dit jaar uitzonderlijk later verstuurd worden. 

Eén van de voorwaarden om als huisarts een premie van 20.000 euro te ontvangen is een eerste installatie in of een verhuis naar een huisartsarme zone. Naar jaarlijkse gewoonte kan de voorzitter van de huisartsenkring een uitbreiding of beperking aanvragen van de prioritaire zones. Volgens artikel 5 het KB van 23maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan worden de zones jaarlijks voor 1 juni geactualiseerd en wordt deze uiterlijk op 1 juli bekendgemaakt. Deze aanvraag dient normaliter door de voorzitter van de huisartsenkring ingediend te worden voor eind april.

Doordat het Agentschap Zorg en Gezondheid dit jaar vertraging heeft opgelopen met betrekking tot deze procedure informeren we u dat de deadline voor het indienen van een uitbreiding of een beperking van de huisartsarme zone dus zal verschuiven. Het Agentschap heeft ons bevestigd dat het overzicht van de zones wel retroactief geldig zal zijn vanaf 1 juli, zodat dit geen problemen geeft voor de huisartsen die zich rond die periode gevestigd hebben.

Een concrete datum als deadline voor indiening kan voorlopig nog niet gegeven worden. De geijkte documenten zijn momenteel dus nog niet beschikbaar. Zodra we meer informatie hebben over de ontwikkelingen in dit dossier zullen we de artsen hiervan uiteraard op de hoogte brengen.

Dr. Marc Moens, Voorzitter VAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht