Nieuwe telematicapremie, nieuwe parameters

04.07.2017

We hebben het u reeds eerder gemeld: de praktijktoelage, de telematicapremie en Sumehr-premie worden samengevoegd tot de geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten.

De parameters voor deze geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten (punt 4.1.5 van het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2016-2017) zijn onlangs op de Medicomut besproken en goedgekeurd.

Aan welke voorwaarden moet u allereerst voldoen?
Welke zijn de 6 parameters?
Hoeveel bedraagt de premie nu?
Hoe moet u de premie aanvragen?

Aan welke voorwaarden moet u allereerst voldoen?

In de eerste plaats moet de huisarts een erkend huisarts zijn met de bevoegdheidscode -003 of -004 en moet hij/zij ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst. Uiteraard moet de huisarts gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket.

Verder moet de huisarts minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend in het referentiejaar (n-2). Dus voor de premie van 2015 wordt nagegaan of u in 2013 het minimumaantal raadplegingen en/of huisbezoeken behaald heeft. Voor huisartsen die erkend zijn sinds 2010, geldt geen minimumaantal.

terug

Welke zijn de 6 parameters?

Bij de beoordeling van het effectief gebruik van telematica wordt vanaf 1 juli 2016 met volgende 6 parameters rekening gehouden:

 1. Gebruik van Recip-e
 2. Aanvragen "Hoofdstuk IV-geneesmiddelen"
 3. Elektronische facturatie
 4. Informed consent van de patiënt
 5. Opladen van sumehrs
 6. Elektronisch beheer van het GMD

 

1. Gebruik van Recip-e

In het tweede semester van 2016 moet de huisarts minstens 25% van zijn geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e hebben verstuurd. U moet dus een kwart van de terugbetaalde geneesmiddelen elektronisch voorschrijven via Recip-e.

2. Aanvragen "Hoofdstuk IV-geneesmiddelen"

Vanaf 1 juli 2016 moet de huisarts minstens de helft van zijn aanvragen voor de "Hoofdstuk IV-geneesmiddelen" elektronisch via MyCarenet indienen.

3. Elektronische facturatie

Minstens 20% van de raadplegingen voor RVV-patiënten (ttz. patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming) moet elektronisch gefactureerd zijn via MyCarenet.

4. Informed consent van de patiënt

Voor minstens een kwart van de patiënten, waarvoor de huisarts in 2015 een GMD-honorarium heeft ontvangen, moet op 31 december 2016 via het eHealth-platform een geïnformeerde toestemming zijn geregistreerd.

5. Opladen van sumehrs

Van minstens 20% van de patiënten, waarvoor de huisarts in 2015 een GMD-honorarium heeft ontvangen, is op 31 december 2016 een SUMEHR opgeladen.

6. Elektronisch beheer van het GMD

In 2016 moet de huisarts gebruik maken van MyCarenet voor het elektronisch beheer van het GMD-honorarium.

terug

Hoeveel bedraagt de premie nu?

De premie voor 2016 bedraagt :

 • € 3.400 als de huisarts 3 van de 6 parameters realiseert.
 • € 4.550 als de huisarts 5 van de 6 parameters realiseert.

Een extra € 500 wordt hieraan toegevoegd indien de huisarts eind dit jaar voor minstens 200 verschillende patiënten een SUMEHR heeft opgeladen.

De premie voor 2017 bedraagt :

 • € 3.400 als de huisarts van de 6 parameters realiseert.
 • € 4.550 als de huisarts van de 6 parameters realiseert.

Een extra € 500 wordt hieraan toegevoegd indien de huisarts eind dit jaar voor minstens 400 verschillende patiënten een SUMEHR heeft opgeladen.

Erkende huisartsen die enkel voldoen aan de huidige voorwaarden van de praktijktoelage, hebben recht op een basispraktijktoelage van € 1.500.

Huisartsen die gedurende het premiejaar in opleiding zijn en HAIO's, moeten enkel gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket. Zij hebben
recht op een verlaagde premie van € 800.

Meer informatie en enkele praktische voorbeelden vindt u terug op www.riziv.be.

terug

Hoe moet u de premie aanvragen?

Sinds 3 juli 2017 kan u de premie van 2016 bij het RIZIV aanvragen. Tot 31 oktober 2017 heeft u de tijd om uw aanvraag in te dienen.

 • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de online webtoepassing MyRiziv. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht hebt.
  Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV via de online webtoepassing MyRiziv bij ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.
   
 • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie van € 1.500 aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2016.
  Als u volgens de gegevens van het RIZIV niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengt het RIZIV u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

terug

Klik hier voor meer informatie.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht