Nog te veel knelpunten in eindrapport New Deal

07.03.2023

BVAS wil garanties dat huisartsen die vrijwillig intekenen op het nieuwe financieringsmodel er financieel niet op achteruit gaan.

Het eindrapport van de New Deal voor huisartsen dat gisteravond in de medicomut werd voorgesteld bevat interessante ideeën, maar kan als geheel niet overtuigen.

Het eindrapport van de reflectiegroep die de New Deal voor de huisartsgeneeskunde voorbereidt, telt 118 pagina’s. Het document werd gisteren (06.03.2023) in de medicomut voorgesteld. De artsensyndicaten hebben tot 20 maart de tijd om bemerkingen te formuleren.

Huisartsen zullen vrijwillig kunnen instappen in het nieuwe organisatie- en financieringsmodel, dat naast de huidige systemen zal bestaan. Het ‘New Deal’ financieringssysteem is een drieledig model waarin huisartsen voor 40 tot 45% per capita betaald worden, voor 40 tot 45% per prestatie en voor 10 tot 15% via premies voor praktijkondersteuning, kwaliteit en beschikbaarheid.

Onze delegatie in de medicomut formuleerde gisteren al meteen een aantal knelpunten. Het kan niet de bedoeling zijn dat huisartsen die vrijwillig naar het nieuwe financieringsmodel overschakelen er een deel van hun inkomen bij inschieten. We vragen sluitende garanties dat alle financieringsmodellen budgettair evenwaardig zullen zijn.

Daarnaast rijst de vraag waarom de premies voor bijvoorbeeld praktijkondersteuning alleen voorzien worden voor huisartsen die zich tot de New Deal bekeren. We dringen aan om de financiering voor een praktijkassistent, verpleegkundige of manager open te trekken naar huisartsen in het prestatiegebonden model.

Dat de New Deal alleen openstaat voor geconventioneerde huisartsen kan niet door de beugel. Frank Vandenbroucke heeft het niet begrepen op de keuzevrijheid van artsen om al dan niet de conventietarieven te volgen. Omdat hij de notie van ‘deconventie’ niet zomaar kan afschaffen, dirigeert hij de artsen met zachte dwang in de richting van een gedwongen conventionering.

Het is een doorzichtige strategie die voor BVAS onaanvaardbaar is. We vragen om de New Deal ook open te stellen voor niet-geconventioneerde artsen.
 
U kan het eindrapport hieronder raadplegen.
 
Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS
Dr. Luc Herry, ondervoorzitter BVAS
Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht