• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Onderhandelingen nieuw akkoord zijn volop aan de gang. Wat ligt er op tafel?

17.12.2021

December is traditioneel de maand waarin het overleg over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen op volle toeren draait. Daarnaast zijn er nog andere hete hangijzers. Een overzicht van de belangrijkste punten waar BVAS momenteel over onderhandelt.

1/ De hervorming van de nomenclatuur wordt sneller doorgevoerd. We mogen hopen dat de finale versie klaar is 2024. Parallel hiermee lopen de onderhandelingen over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en over een beperking en verduidelijking van de afhoudingen op de honoraria. Hierdoor wordt het mogelijk om budgettaire marges vrij te maken door het overschot van de afhoudingen toe te wijzen aan de honoraria van alle medische disciplines in het ziekenhuis.

2/ De consultatie wordt opgetrokken naar € 30 in 2024. Deze verhoging geldt voor huisartsen en voor de consultaties van artsen-specialisten met een tarief dat lager ligt dan € 30.

3/ Ligt eveneens op tafel voor de artsen-specialisten: een herwaardering van de kleine aktes tegen 2024.

4/ Begin 2022 worden de teleconsultatie en de videoconsultatie nader gedefinieerd. Beide vormen van telegeneeskunde zullen onlosmakelijk gekoppeld worden aan een arts-patiënt relatie, zowel voor huisartsen als voor artsen-specialisten.

5/ In 2022 staat ook het debat over de functionele samenwerkingsverbanden op de agenda. BVAS diende een verzoekschrift in tot nietigverklaring van het KB dat deze samenwerkingsverbanden invoert. We wachten op de uitspraak van de Raad van State. De samenwerkingsverbanden worden al zeker niet voor 2024 ingevoerd. De weekwachtdiensten zullen evolueren naar gelang van de vraag (medische honoraria).

6/ De ondersteuning van de permanentie en de wachtdiensten van de artsen.

7/ Ook het wetsontwerp dat de verplichte vaccinatie voor zorgverleners invoert, ligt op de onderhandelingstafel. BVAS is voorstander van zo’n verplichting. Zorgverleners moeten nu eenmaal de beste zorg verlenen aan hun patiënten. BVAS vraagt wel om de sancties te herzien, ze zijn onevenredig en negatief.

8/ BVAS maakt zich ernstig zorgen over het wetsontwerp dat apothekers toelaat om te vaccineren. Door hun klinische opleiding staan artsen en verpleegkundigen garant voor een veilige vaccinatie. Apothekers hebben die klinische opleiding niet. Niet alleen zijn er voldoende artsen en verpleegkundigen om de vaccinatie op zich te nemen, ook de vaccinatiecentra zijn opnieuw operationeel. Voor alle duidelijkheid: BVAS blijft zich heftig verzetten tegen elke aanpassing van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Over al deze punten wordt momenteel druk onderhandeld. BVAS zorgt voor meer info en toelichting over de conclusies in de loop van volgende week.

Dr Luc Herry
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht