• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Op vraag van BVAS zet het RIZIV twee fouten recht

28.02.2022

Niet-geconventioneerde artsen hoeven zich dan toch niet aan de conventietarieven te houden als ze de derdebetalersregeling toepassen. We lieten ook een vergetelheid rechtzetten zodat artsen na het eerste jaar uit het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2022-2023 kunnen stappen. Twee belangrijke realisaties van het grootste artsensyndicaat.

Artsen die het nieuwe akkoord weigeren, kunnen wel degelijk ereloonsupplementen aanrekenen als ze de facultatieve derdebetalersregeling toepassen. Gedeconventioneerde artsen hoeven zich dus niet aan de conventietarieven te houden als ze vrijwillig van de derdebetaler gebruik maken. Het RIZIV bevestigde dit vorige vrijdag per brief aan BVAS, maar roept wel op om geen supplementen aan te rekenen bij rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Aanvankelijk stond op de website van RIZIV te lezen dat ook niet-geconventioneerde artsen de conventietarieven dienden te respecteren als ze vrijwillig de derdebetalersregeling toepassen. Nadat BVAS wees op het ongerijmde van die info, gaf het RIZIV toe dat onze interpretatie correct is. Niet-geconventioneerden verplichten de tarieven na te leven in geval van facultatieve derdebetaler, kan alleen als de medicomut dat beslist en die beslissing per Koninklijk Besluit in het Staatsblad is verschenen, wat hier niet het geval is.

“Ook als de huisarts verplicht is om de derdebetalersregeling toe te passen, staat het hem of haar vrij om een ereloonsupplement aan te rekenen als hij niet-geconventioneerd is,” voegt directeur-generaal ad interim Jelle Coenegrachts er nog aan toe.

Op vraag van BVAS zette het RIZIV intussen ook een belangrijke vergetelheid recht. Het akkoord voor 2022-2023 voorziet nergens dat artsen die het akkoord aanvaarden voor 2022 de mogelijkheid hebben om het akkoord eventueel te weigeren voor 2023. Na één jaar uit het akkoord stappen, is een recht dat nochtans in eerdere akkoorden met een duur van twee jaar was ingeschreven.

Het RIZIV geeft toe dat het een redactiefout betreft. Op vraag van BVAS wordt deze opzegclausule uit vorige tweejaarlijkse akkoorden opgevist en in het akkoord 2022-2023 ingeschreven.

Dr. Luc Herry,
Voorzitter BVAS

 

Wenst u zich voor 2022 en 2023 te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren?
​Dan heeft u tot uiterlijk donderdag 10 maart 2022 om uw conventiestatus aan te passen via MyRiziv.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht