RIZIV: Geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten

13.12.2017

Een toelichting van het RIZIV m.b.t. het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten wordt verplicht vanaf 1 januari 2020. Er zijn echter uitzonderingen.
Hoe maakt u een elektronisch voorschrift aan? Wanneer is een papieren voorschrift toegelaten?

Wat is een ambulant geneesmiddelenvoorschrift?
Welke ambulante geneesmiddelenvoorschriften worden verplicht elektronisch vanaf 1 juni 2018?

Uitzonderingen op het verplicht gebruik van het elektronisch voorschift
In welke gevallen blijft een papieren voorschrift dus toegelaten?
Waar kan ik terecht met vragen en technische problemen?

Wat is een ambulant geneesmiddelenvoorschrift?

Een ambulant geneesmiddelenvoorschrift is een voorschrift opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):

 • in het kabinet van de voorschrijver
 • op huisbezoek bij de patiënt
 • in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen
 • tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis
 • in andere sectoren waarin een voorschrift opgesteld wordt, zoals een wachtpost, het Instituut voor tropische geneeskunde, enz.

 

voor uitvoering door:

 • een officina-apotheker
 • of een ziekenhuisapotheker, als de wet de aflevering van het geneesmiddel beperkt tot de ziekenhuisapotheker (bv. weesgeneesmiddelen).

 

Welke ambulante geneesmiddelenvoorschriften worden verplicht elektronisch vanaf 1 januari 2020?

De ambulante geneesmiddelenvoorschriften die verplicht elektronisch worden vanaf 1 januari 2020 zijn de voorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):

 • in het kabinet van de voorschrijver
 • tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis
 • in andere sectoren waarin een voorschrift opgesteld wordt, zoals een wachtpost, het Instituut voor tropische geneeskunde, enz.

 

De verplichting heeft enkel betrekking op geneesmiddelen, voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding, ongeacht of ze vergoedbaar zijn of niet.

Uitzonderingen op het verplicht gebruik van het elektronisch voorschift

De verplichting geldt niet voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020.

De verplichting geldt niet voor voorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):

 • op huisbezoek bij de patiënt
 • in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen

en dat ongeacht de leeftijd van de voorschrijver.

In welke gevallen blijft een papieren voorschrift dus toegelaten?

Papieren voorschriften zijn nog toegelaten tot en met 31 december 2019.

Vanaf 1 januari 2020 kan de arts die op 1 januari 2020 de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt nog op papier voorschrijven.

Vanaf 1 januari 2020 kan op huisbezoeken bij de patiënt en in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen nog op papier worden voorgeschreven.

In geval van overmacht kan u ook nog gebruik maken van het papieren voorschrift. Enkele voorbeelden van overmacht:

 • Dringende medische hulp

 • De arts is een buitenlander zonder INSZ (of bis-nummer).

 • Het betreft een buitenlandse patiënt zonder INSZ (of bis-nummer).

Waar kan u terecht met vragen en technische problemen?

 • Contacteer de helpdesk van uw softwareprovider om de oorzaak van het probleem te identificeren.
 • Als u aanhoudend technische problemen ondervindt, dan kunt u terugvallen op een ‘noodprotocol’.
 • Contacteer het eHealth contactcenter als u problemen ondervindt met uw eHealth-certificaat.

 

De volledige toelichting van het RIZIV kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht