Stand van zaken vaccinatiecampagne Pfizer en Moderna

16.02.2021

Voor ons land staat de teller nu op bijna 365.000 vaccinaties, waardoor we momenteel in lichte mate voorliggen op het oorspronkelijke vaccinatieschema. Europees zitten we daarmee mee in het peloton.

Uit het huidige overzicht blijkt dat volgende week in België een eerste dosis kan toegediend worden bij 58.750 personen met het Pfizer vaccin en bij 4.600 met het Moderna vaccin. Bijkomend zullen volop 2de dosissen worden toegediend in woonzorgcentra, zodat personeel en bewoners van een optimale bescherming kunnen genieten.

Op termijn zullen gelijkaardige overzichten worden opgemaakt voor de andere vaccins, in de eerste plaats voor het AstraZeneca vaccin.


Meer uitleg m.b.t. de dashboards die u hier kan raadplegen.

Gebaseerd op de volgende cijfers:

  • Gekende, bevestigde en geplande leveringen;
  • Het totaal aantal toegediende inentingen met eveneens onderscheid tussen de eerste en tweede dosis;
  • Verliescijfers (de gemiddelde verliescijfers werden reeds verhoogd van 1 naar 2%)

 

Deze cijfers zijn terug te vinden in de verschillende rijen.

Volgende cijfers vindt u terug in de kolommen

  • Vaststaande leveringen van de voorbije periode en van deze week;
  • Periodes met gegevens over geplande en bevestigde leveringen (groen);
  • Periodes met gegevens over geplande, maar nog niet bevestigde leveringen (oranje);
  • Periodes met gegevens over de initieel geplande leveringen, waarvoor elke duiding vanuit de fabrikant nog ontbreekt (wit).

 

Belangrijkste bevindingen:

  • Vanaf volgende week ligt het gemiddeld aantal toe te dienen eerste dosissen vast op 58.750  voor Pfizer en 4.600  voor Moderna.  Daarbij dient rekening gehouden met de 2e dosis die moet toegediend worden. De tabel bevat ook detailcijfers per deelstaat (met onderscheid tussen de doelgroepen woonzorgcentra en ziekenhuizen);
  • Noodzaak om te plannen op basis van week n-1. De realiteit heeft immers uitgewezen dat voorziene leveringen kunnen variëren. Bovendien betekent een aangekondigde levering bvb in de week van 25 januari niet noodzakelijk een levering op de eerste dag van de week betreft.

 

Deze bevindingen worden ook bevattelijk weergegeven in de grafieken in bijlage. Dit is een momentopname, die zoals u weet, zal worden aangepast wanneer de fabrikanten de aantallen zouden aanpassen.  

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht