Te snelle vaccinaties mogen vaccinatieplanning niet door elkaar schudden

19.02.2021

Het systeem voor het versturen van de uitnodigingen voor de vaccinatiecentra is sinds deze week (19.02.2021) operationeel. Al bijna 27.500 zorgverleners ontvingen een uitnodiging, per brief, SMS of e-mail en een belangrijk deel van hen reageerde ook al positief. 

Omdat de vaccinatiecentra in Brussel en Vlaanderen de eerstelijnszorgverleners zo snel mogelijk wilden vaccineren, nodigden ze hen waar mogelijk uit per SMS en e-mail. Dit gaat sneller dan via brief. Toen deze eerste beperkte groep was bereikt, bleken er echter nog uitnodigingen beschikbaar te zijn, die per abuis via SMS en e-mail naar een 2000-tal mensen (ong 1550 Brussel en 600 in Vlaanderen) werden verstuurd. Dit gebeurde dus voordat de zorgverleners, die niet digitaal konden worden bereikt, per brief uitgenodigd werden. Deze 2.000 personen kwamen echter normaal gezien pas in aanmerking voor vaccinatie in fase 2, dus bij de massale vaccinatie.  

Prof. Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie: 'Wij betreuren deze vermenging van vaccinatiegroepen. Dit soort problemen kan in de beginfase van een dergelijk ICT-systeem waarin diverse actoren handelingen moeten stellen, voorvallen, maar dit moet alleszins worden vermeden en bijgestuurd. Men wilde hier vooral zo snel mogelijk vaccins toedienen vanuit de vaccinatiecentra.' In het ICT-systeem wordt een extra waarschuwing ingebouwd om dit in de toekomst te voorkomen. Daarnaast wordt aan de vaccinatiecentra een bijkomende vorming gegeven voor een gebruik van het ICT-systeem in overeenstemming met de vaccinatieprioriteiten.

Bron: Taskforce Vaccinatie

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht