• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Telematicepremie 2021

05.07.2021

De te behalen criteria of drempelvoorwaarden voor de praktijkpremie blijven ongewijzigd voor 2021.

Als huisarts komt u in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten, de zogenaamde geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsgeneeskunde.

Geen softwarepakket: basisbedrag
Welke zijn de drempelwaarden voor 2021?
Premie voor de haio
Hoe aanvragen?
Wanneer aanvragen?
Wanneer wordt de premie uitbetaald?

 

Geen softwarepakket: basisbedrag
Beantwoordt u aan de basisvoorwaarden en heeft u uw praktijk verder niet geïnformatiseerd?
Dan komt u in aanmerking voor het basisbedrag van € 1.000.

De basisvoorwaarden zijn:

 • U bent effectief actief als erkend huisarts
 • U neemt deel aan de wachtdienst

 

Welke zijn de drempelwaarden voor 2021?
Indien u in uw praktijk gebruikt maakt van een erkend softwarepakket, stijgt de premie in functie van de criteria of het aantal drempelwaarden die u behaalt:

 • Behaalt u 6 criteria, dan heeft u recht op een premie van € 3.500.
 • Behaalt u 7 criteria, dan heeft u recht op een premie van € 4.500.
 • Behaalt u minstens 8 criteria, dan heeft u recht op het maximumbedrag van € 6.000.

Een overzicht van de erkende softwarepakketten kan u hier raadplegen.

In het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2021 (punt 3.7.4.) wordt bepaald dat de voorwaarden voor de toekenning van de geïntegreerde praktijkpremie voor het jaar 2021 ongewijzigd blijven.

In 2021 moet u de drempel van minstens 6 van de 10 onderstaande indicatoren bereiken:

 1. Elektronisch beheer van het GMD via MyCareNet
  (aangezien de verlenging van het GMD niet meer op papier mogelijk is sinds begin dit jaar, is deze voorwaarde in principe reeds vervuld)
 2. Minstens 25 % van de GMD-patiënten moet uiterlijk op 31.12.2021 hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven via eHealth
 3. Van minstens 25 % van uw GMD-patiënten moet u op 31.12.2021 een SUMEHR hebben opgeladen via Vitalink, RSW of Abrumet
 4. Minstens 3 keer moet dit jaar het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” hebben verstuurd

De volgende drempelwaarden worden in het tweede semester van 2021 beoordeeld, dus sinds 1 juli 2021. U moet:

 1. minstens 25 % voorschriften voorschrijven via Recip-e;
 2. minstens 50 % van de aanvragen hoofdstuk IV indienen via MyCarenet;
 3. minstens 5 medicatieschema’s creëren of aanpassen;
 4. minstens 5 keer de CEBAM evidence linker gebruiken;
 5. minstens 20 % van de raadplegingen van de RVV-patiënten indienen via eFact van MyCareNet;
 6. minstens 5 % van getuigschriften via eAttest van MyCareNet indienen.

 

Premie voor de haio
Huisartsen in opleiding (haio's) die een aanvaard softwarepakket gebruiken, hebben recht op € 800.

Hoe moet u de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde aanvragen?

 • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ via MyRiziv. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt.
 • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie 2020 van € 1.000 aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2020.

 

Wanneer kan u de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde voor 2020 aanvragen?

U kunt uw premie voor 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021.

Wanneer en op welk rekeningnummer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling vindt plaats vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient.

Het RIZIV betaalt uw premie op het rekeningnummer waarop dit in het verleden werd gestort. U kan uw rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag online indient.

Klik hier voor meer informatie.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht