Uitstel van niet-dringende ambulante zorg wordt problematisch

01.04.2020

In een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block en aan Sciensano vraagt BVAS om de notie van dringend versus niet-dringend te herzien om collateral damage zoveel mogelijk te vermijden.

De verlenging van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad tot 19 april en mogelijk tot 3 mei betekent verder uitstel voor alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen. In een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block en aan Sciensano vraagt de BVAS om de notie van dringend versus niet-dringend te herzien om collateral damage zoveel mogelijk te vermijden.

De procedure van Sciensano die van kracht is sinds 14 maart 2020 schrijft voor dat alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in de algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen uitgesteld moeten worden om voorrang te geven aan de opvang van COVID19-patiënten. Die procedure geldt ook voor de ambulante zorg in praktijken buiten het ziekenhuis.

De Nationale Veiligheidsraad besliste intussen om alle coronamaatregelen te verlengen tot 19 april, met de mogelijkheid om ze daarna nog eens te prolongeren tot 3 mei. In de brief aan minister De Block en aan Sciensano merkt de BVAS op dat de verlenging van de maatregelen steeds meer vragen oproept. Consultaties, onderzoeken en ingrepen die aanvankelijk als niet-dringend werden beoordeeld zijn zoals gevraagd uitgesteld. Maar bijkomend uitstel kan problematisch worden.

Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun huisartsen en specialisten. Artsen van hun kant zien zich geconfronteerd met een deontologisch en moreel dilemma wanneer ze deze consultaties dienen te weigeren aan hun patiënten”, staat er in de brief. 

BVAS vraagt daarom met aandrang een specificatie van de notie dringend versus niet-dringend in de Sciensano-adviezen. Er moet snel een versoepeling mogelijk worden zodat de zorg voor de bevolking kan gegarandeerd blijven. Zo niet zullen secundaire morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van de zeer strikte COVID19-maatregelen onvermijdelijk zijn.

Beschermingsmateriaal voor de artsen die deze hoognodige zorg uitvoeren is hierbij van essentieel belang. Het is dus een hoge prioriteit om ook de zorgverleners die buiten het ziekenhuis actief zijn te voorzien van het nodige beschermingsmateriaal zodat patiënten met een gerust hart hun behandelende arts kunnen consulteren. 

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
Dr. Marc Moens, Erevoorzitter BVAS en voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht