Vaccinatie tegen apenpokken mogelijk in bepaalde ziekenhuizen na een hoog risico contact

07.07.2022
Referentiecentra in België voor vaccinatie tegen apenpokken (MPX)

Vanaf volgende week kunnen zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een besmette persoon zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 9 referentiecentra.

Deze vaccinatie gebeurt best binnen de 4 dagen na het contact. De mensen, die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd. “Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of je in aanmerking komt. Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Europese vaccins tegen apenpokken geleverd aan België

België beschikte al over 200 doses van Imvanex van het Deense bedrijf Bavarian Nordic. Het vaccin is in de EU vergund tegen de klassieke pokken, maar kan ook tegen apenpokken worden gebruikt. Nu werden ook 3.040 doses Jynneos-vaccins aan België geleverd, de Amerikaanse versie van het Imvanex-vaccin. 

De recente opgerichte Europese 'Health Emergency Preparedness and Response Authority' (HERA) heeft deze vaccins voor de EU aangekocht (110.000 doses). De eerste leveringen vinden plaats aan de landen die relatief gezien de meeste gevallen hebben, waaronder Spanje, Duitsland, Portugal en ook België.

Wie kan zich laten vaccineren?

Door het beperkte aantal vaccins en de huidige de onzekerheid over toekomstige leveringen worden strikte voorwaarden gesteld voor de vaccinatie. Kunnen zich laten vaccineren:

  • zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, wonde die in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen)
  • immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag)
  • personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde)

 

Het vaccin moet liefst binnen de 4 dagen na blootstelling in de bovenarm worden toegediend. Personen die tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, worden in principe niet opnieuw gevaccineerd, behalve indien zij een immuunstoornis hebben.

Waar kan men zich laten vaccineren?

De vaccins worden verdeeld over 9 referentiecentra (zie kaart) in ons land. Wie denkt hoog risicocontact te hebben gehad, neemt best contact op met zijn huisarts of behandelende arts. Deze kan in overleg met het referentiecentrum bepalen of het nuttig is dat je gevaccineerd wordt, ter plaatse in het referentiecentrum.

Zijn de vaccins veilig ?

De meest voorkomende bijwerkingen van Imvanex/Jynneos (die bij meer dan 1 op de 10 mensen kunnen optreden) zijn hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, vermoeidheid en reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, zwelling, verharding en jeuk). De vaccins zullen waarschijnlijk minder ongewenste reacties veroorzaken dan de traditionele pokkenvaccins.

Hoe werkzaam zijn de vaccins?

Uit studies bleek dat de  concentratie beschermende antilichamen na vaccinatie met Imvanex/Jynneos minstens even hoog te zijn als bij een traditioneel pokkenvaccin. Het is nog niet bekend hoe lang de bescherming duurt.

168 gevallen van MPX in België

Sinds begin mei 2022 worden in België, net als in het buitenland, gevallen van apenpokken (MPX) gemeld, die geen link hebben met een reis naar West- of Centraal-Afrika, het gebied waar dit virus vaker circuleert. Op 5 juli meldt Sciensano in België 168 bevestigde gevallen: 92 gevallen in Vlaanderen, 64 gevallen in Brussel en 13 gevallen in Wallonië. Het gaat allemaal om mannen van 20 tot 62 jaar oud.

MPX veroorzaakt meestal koorts en typische huidletsels, vergelijkbaar met waterpokken. De letsels kunnen overal op het lichaam voorkomen, ook op het gezicht en de handpalmen. De meeste gevallen zijn mild en veroorzaken geen ernstige ziekte bij gezonde volwassenen. De symptomen verdwijnen gewoonlijk spontaan binnen de twee tot vier weken.

Bron: Persbericht vice-eerste minister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke d.d. 07.07.2022
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht