VAS vindt besparingen huisartsgeneeskunde verkeerd signaal

08.01.2020

We ontvingen laattijdig een bericht d.d. 20 december 2019 van minister Wouter Beke over besparingen die hij doorvoert bij de huisartsenkringen en het Impulsfonds.

In een mail van 7 januari werd ons laconiek meegedeeld dat “de werkingssubsidie, de aanvullende subsidies aan de huisartsenkringen voor het operationeel maken van een centraal oproepnummer en lage bevolkingsdichtheid” gereduceerd worden met 6%.
Wat het Impulsfonds betreft, worden dreigend “andere besparingsdoelstellingen” in het vooruitzicht gesteld.

Wij betreuren ten zeerste dat minister Beke nu zonder enig overleg dergelijke besparingen bij de huisartsen oplegt, terwijl de Vlaamse regering de voorbije jaren altijd de huisartsgeneeskunde heeft gesteund. Dit is een slecht signaal als men de laagdrempelige zorg aan de bevolking wil bevorderen.

Dr. Marc Moens
Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht