• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Versoepelingen voor volledig gevaccineerden

17.06.2021

Test- en quarantaineregels worden versoepeld voor volledig gevaccineerde COVID-19-hoogrisicocontacten 

Op dit moment kregen ongeveer 5,7 miljoen Belgen al een eerste dosis van een COVID-19-vaccin. 3,2 miljoen Belgen zijn al volledig gevaccineerd. Onder meer door deze hoge vaccinatiegraad zijn het aantal besmettingen, dagelijkse ziekenhuisopnames en overlijdens drastisch gedaald en konden heel wat activiteiten terug opgestart worden. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) is van mening dat ook de regels rond testing en quarantaine voor hoogrisicocontacten die volledig gevaccineerd zijn moeten versoepeld worden.

Volledige vaccinatie betekent:

 • 14 dagen na de laatste dosis die vereist is voor het vaccin in kwestie, m.a.w.:
  • vanaf 14 dagen na de enige dosis van het Johnson & Johnson vaccin
  • vanaf 14 dagen na de twee dosissen van alle andere vaccins.
 • Wanneer een persoon al besmet was met het SARS-CoV-2-virus in de afgelopen 180 dagen volstaat één dosis om beschouwd te worden als volledig gevaccineerd.

De kans op ernstige ziekte, hospitalisatie of overlijden bij dergelijke volledige vaccinaties is minimaal. Testing, en vooral quarantaine, zijn ingrijpende maatregelen die nu beperkt worden.

Op basis van adviezen van de RAG, RMG en GEMS+ heeft de IMC daarom volgende beslissingen genomen: 

1. Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich enkel laten testen op dag 1 en worden, bij negatief resultaat, vrijgesteld van een tweede test en quarantaine; in geval van weigering van een test moet wel een quarantaine van tien dagen gerespecteerd worden;

2. De quarantaineregel blijft wel behouden voor volledig gevaccineerde personen in geval van een cluster van besmettingen, meer bepaald in

 • een residentiële zorgcollectiviteit (zoals een woonzorgcentrum)
 • in collectiviteiten (behalve de collectiviteiten die vermeld zijn onder punt 3) en bedrijven wanneer een “doorbraak infectie” zich voordoet (dit is een bevestigde casus door middel van een PCR-test bij volledig gevaccineerde personen). 

De scripts voor de call agents in de contactopsporing worden nu aangepast. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 24 juni 2021.

3. De collectiviteiten die kinderen en jongeren opvangen, zoals scholen, kinderopvangvoorzieningen, internaten, vrijetijdsactiviteiten, … hebben hun specifieke kenmerken. Zo worden kinderen, en jongeren onder de leeftijd van 16 jaar, momenteel niet gevaccineerd. Deze leeftijdsgroepen hebben ook een kleinere kans op ziekte en geven het COVID19 virus vermoedelijk minder snel door. Op een moment dat grote groepen volwassenen gevaccineerd zijn moet er ruimte zijn om ook in deze settings de test- en quarantaineregels onder de loep te nemen en aan te passen. In de komende weken zal het Regeringscommissariaat met 2 experten samenzitten om nieuwe medisch onderbouwde en realistische regels uit te werken. De IMC Volksgezondheid zal deze begin juli bespreken in nauw overleg met de andere bevoegde Ministers.

Bij niet volledige vaccinatie, blijven bestaande procedures in kader van testing en quarantaine van kracht.

Ook de uitzondering op de quarantaineregel die uitzonderlijk wordt toegekend aan personen met een kritische functie binnen een essentieel beroep, zoals zorgverleners, blijft behouden.

Aldus de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht