Vlaams Artsensyndicaat niet te spreken over ‘webinar eerstelijnszorg’ zonder huisartsen

06.10.2020
Webinar eerstelijnszorg

Eén blik op het programma van de webinar over de hervorming van de eerste lijn volstaat om vast te stellen dat er van huisartsen geen spoor te bekennen is. 

Apothekers, thuisverpleegkundigen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen,  klinisch psychologen, … ze mogen allemaal hun zeg doen. Maar huisartsen, met hun centrale rol op de eerste lijn, worden geweerd. Dat is onbegrijpelijk. BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat zijn beducht voor een sluipende devaluatie van de huisartsgeneeskunde.

“Op dinsdagavond 6 oktober debatteert de eerste lijn - met uitzondering van de huisartsen - tijdens een webinar over de innovaties in de eerstelijnszorg en de meerwaarde van de zorgraden,” zo staat er in de aankondiging. De organisatoren kunnen rekenen op steun van de Vlaamse overheid. Minister van Volksgezondheid Wouter Beke voert er het woord over “de rol van de zorgverstrekkers binnen de vernieuwde eerstelijnszorg”.

Het is duidelijk dat de apothekers het voortouw namen. Zo spreekt Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), vanavond de deelnemers toe in naam van “dé zorgverstrekkers van de eerste lijn”. Het apothekersnetwerk lobbyt al geruime tijd om huisartsentaken zoals griepvaccinatie in te palmen en de rol van de huisarts te minimaliseren.

In een werkgroep over het elektronisch delen van gegevens bij het RIZIV willen de apothekers de indicatie kennen voor het voorschrijven van geneesmiddelen. In het ontwerp van budget voor 2021 van het Verzekeringscomité, opgesteld door de mutualiteiten, wordt voorgesteld om apothekers in te schakelen om de artsen te stimuleren tot rationeel en correct gebruik van geneesmiddelen en tot regelmatig medicatienazicht door apothekers. Wat volgt nog meer?

Het is ongehoord dat praktiserende huisartsen uitgesloten worden van de webinar. BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat vragen respect voor de centrale rol en het leiderschap van de huisarts, die het best geplaatst is om de coördinatie met andere zorgverstrekkers op de eerste lijn te verzekeren. Het is onze overtuiging dat de huisarts aan het roer moet staan van het multidisciplinair netwerk waarin ook de andere beroepsgroepen hun eigen expertise inbrengen.

BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat blijven zich verzetten tegen elke poging om huisartsen uit het debat te weren en hun positie te ondermijnen.

Dr. Marc Moens, Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat en erevoorzitter BVAS

Dr. Dirk Scheveneels, Ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht