Vlaams Artsensyndicaat verbijsterd over beslissing minister Weyts

20.12.2019

Het Vlaams Artsensyndicaat is bijzonder ontstemd over de beslissing die de Vlaamse Regering vrijdagochtend 20 december jl. nam om het aantal toegelaten kandidaten voor de studie van arts en tandarts in Vlaanderen met 374 eenheden te verhogen.

Deze beslissing tot verhoogde quota brengt de kwaliteit van de opleiding zonder meer in het gedrang. Bovendien vervalt Vlaanderen op die manier in de problematiek van de Franstalige collega’s: de toekomst van deze afstuderenden is immers allerminst verzekerd aangezien er minder RIZIV-nummers voorhanden zijn dan het aantal studenten dat men nu toelaat. Het is onbegrijpelijk dat het niet-respecteren van de federale artsenquota nu ook in Vlaanderen de regel wordt.

De Vlaamse Regering zou prioriteit moeten geven om binnen de oprichting van hun eigen planningscommissie de differentiatie van de verschillende specialismen te laten overeenstemmen met de behoeften van de bevolking. Ze zou ook moeten een manier realiseren om de knelpuntspecialismen, zoals huisartsgeneeskunde, geriatrie, kinderpsychiatrie, pathologische anatomie …. attractiever te maken.

Het Vlaams Artsensyndicaat vraagt de Vlaamse Regering om haar verantwoordelijkheid in dit dossier op te nemen, afstand te doen van haar emo-politiek en haar besluit te herzien. Het VAS vraagt om met de betrokken actoren tot een gedragen beslissing te komen.

Het Vlaams Artsensyndicaat ondersteunt dan ook ten volle de gezamenlijke reactie van VGSO en VASO.

Dr. Marc Moens
Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht