Wet op kwaliteitsvolle praktijk is sokkel waarop verder gebouwd kan worden (BVAS)

01.04.2019

BVAS reageert met gemengde gevoelens op de nieuwe ‘wet op kwaliteitsvolle zorg’[1] die 29 maart jl. door de Kamer werd goedgekeurd.

In plaats van de vrijwillige accreditering komt een portfolio waarin artsen de door hen gevolgde navorming moeten noteren. Dat brengt bijkomende verplichtingen en administratie met zich mee maar kan ook verrijkend zijn omdat het de arts toelaat een brug te leggen naar andere disciplines en andere nomenclatuur. BVAS vindt het jammer dat de mogelijkheid van een examen over de taalkennis en de kennis van het Belgisch gezondheidszorgsysteem voor buitenlandse artsen uit de wet is geschrapt.

De nieuwe wet legt een wachtdienstverplichting op. Deelname aan de wachtdienst was tot nog toe een deontologische maar geen wettelijke verplichting. BVAS heeft geen probleem mee met deze wettelijke verplichting. Het vervullen van wachtdiensten maakt inherent deel uit van het artsenberoep. Bij de invulling moet wel rekening gehouden worden met mogelijke uitzonderingen, en met respect voor de work-life-balance.

Goede geneeskunde kan alleen in de taal van de patiënt en daarom vindt BVAS het jammer dat de nieuwe wet geen taaltest voor buitenlandse artsen invoert. BVAS betreurt ook dat het examen over de kennis van het gezondheidszorgsysteem in de definitieve wet niet behouden werd. Bij het hoofdstuk over de verdovingen ontbreekt een belangrijk anatomisch detail in de wet zodat oftalmologen en tandartsen bij de invoegetreding van de wet nog nauwelijks ingrepen kunnen uitvoeren onder lokale anesthesie.

De nieuwe wet bepaalt dat artsen voortaan moeten kunnen aantonen dat ze zich continu navormen. De vrijwillige accreditering wordt dus een verplichting. De artsen zullen een dynamische portfolio moeten aanleggen, die op elk moment gecontroleerd kan worden. In dat portfolio worden artsen geacht bij te houden welke navorming ze volgen. BVAS is niet gelukkig met deze nieuwe administratieve belasting en heeft vragen over de manier waarop er zal gecontroleerd worden.

BVAS erkent wel dat de portfolio een interessante belofte inhoudt: artsen zullen een brug kunnen leggen naar andere medische disciplines om hun kennis en vaardigheden te verrijken en verdiepen, met eventueel koppeling aan de eraan verbonden nomenclatuur.

Ten behoeve van de patiënten voert de nieuwe wet een centraal register in waarin vermeld staat welke zorg een zorgverstrekker aanbiedt en met welke andere zorgverstrekkers hij samenwerkt. BVAS meent dat het idee lovenswaardig is op voorwaarde dat het register overeenstemt met de wettelijk erkende beroepstitels.

Deze nieuwe wet is een sokkel waarop verder gebouwd kan worden. De BVAS is bereid om mee toezicht te houden op de uitvoering ervan en om het kader in praktijk om te zetten. Daarom moet een anatomisch mankement in de tekst gecorrigeerd worden.

Kwaliteit van de beroepsuitoefening is voor BVAS immers essentieel.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

U kan het wetsontwerp van de wet kwaliteitsvolle zorg en de memorie van toelichting hier raadplegen.

[1] https://www.maggiedeblock.be/kwaliteitswet-garandeert-de-patient-altijd-en-overal-kwaliteitsvolle-en-veilige-zorg/

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht