Ziekenhuisnetwerken: kwalificatie van de zorgopdrachten

25.07.2022

De ministerraad keurde onlangs op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot kwalificatie van de supraregionale en de locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken.

In 2019 werden de locoregionale ziekenhuisnetwerken ingevoerd. In het ontwerp van koninklijk besluit worden de algemene zorgopdrachten die in elk netwerk moeten worden aangeboden en de supraregionale zorgopdrachten die niet in elk netwerk mogen worden aangeboden, opgelijst.

Een locoregionale zorgopdracht moet in elk ziekenhuisnetwerk aangeboden worden. In de ziekenhuiswet werd hierin een onderscheid gemaakt tussen algemene zorgopdrachten en gespecialiseerde zorgopdrachten. Algemene zorgopdrachten zijn locoregionale zorgopdrachten die in elk ziekenhuis van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk mogen worden aangeboden, terwijl gespecialiseerde zorgopdrachten niet in elk ziekenhuis van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk mogen worden aangeboden. In dit ontwerp van KB heeft men ervoor gekozen om dit onderscheid niet te maken.

Volgende zorgopdrachten worden gekwalificeerd als locoregionale zorgopdrachten:

  • De hospitalisatiediensten met kenletter C, D, E, M, G, Sp cardiopulmonair, Sp locomotorisch, Sp neurologisch, Sp palliatief, Sp chronisch en Sp psychogeriatrie.
  • De ziekenhuisfuncties: eerste opvang van spoedgevallen, gespecialiseerde spoedgevallenzorg, MUG, palliatieve zorg, intensieve zorg, lokale neonatale zorg (N*-functie), chirurgische daghospitalisatie, niet-chirurgische daghospitalisatie, lokale donorcoördinatie, ziekenhuisapotheek en ziekenhuisbloedbank.
  • De medisch-technische diensten: radiotherapie, medische beeldvorming met CT, medische beeldvorming met NMR en de centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie.
  • De zorgprogramma’s: het zorgprogramma oncologische basiszorg, het zorgprogramma voor oncologie, het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker, het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (satellietborstkliniek), het zorgprogramma voor kinderen, het zorgprogramma cardiale pathologie A, het deelpogramma B1 en B2 van het het zorgprogramma cardiale pathologie B, het zorgprogramma cardiale pathogie P(pacemakertherapie), het zorgprogramma reproductieve geneeskunde A, het basiszorgprogramma acute beroertezorg en het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

 

Een supraregionale zorgopdracht mag niet in elk locoregionaal ziekenhuisnetwerk aangeboden worden. In het ontwerp van KB worden volgende zorgopdrachten als supraregionaal gekwalificeerd:

  • De hospitalisatiediensten voor besmettelijke ziekten (kenletter L), de dienst voor intensieve neonatologie (kenletter NIC) en de sectie voor tuberculosebehandeling die in de algemene ziekenhuizen gevestigd is (kenletter B (bacillose)).
  • De ziekenhuisfuncties van regionale perinatale zorg (P*-functie), zeldzame ziekten en pediatrische liaison.
  • De ziekenhuisafdeling ‘expertisecentrum voor comapatiënten’.
  • De medische diensten: brandwondencentrum en transplantatiecentrum.
  • De medisch-technische diensten: dienst nucleaire geneeskunde met PET-scan en centrum voor menselijke erfelijkheid.
  • De zorgprogramma’s: het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie, het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie, het deelprogramma B3 (cardiochirurgie) van het zorgprogramma cardiale pathologie B, het zorgprogramma cardiale pathologie T (hart- en hartlongtransplantatie), het zorgprogramma cardiale pathologie C (congenitale hartafwijkingen bij kinderen), het zorgprogramma cardiale pathologie E (elektrofysiologie), het zorgprogramma reproductieve geneeskunde B, het gespecialiseerd zorgprogramma ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’.

 

Anderzijds wordt een organieke federale erkenningsnorm vastgesteld met betrekking tot het geografisch aanbod van de locoregionale zorgopdrachten. Ze moeten binnen het ziekenhuisnetwerk worden aangeboden zodat een aanrijtijd van maximum 30 minuten wordt gegarandeerd voor 90% van de burgers binnen het geografisch gebied dat door het ziekenhuisnetwerk wordt bestreken.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht